หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอบเขตโครงงาน -หลักการและทฤษฎี คือ
หลักการและทฤษฎี คือ
ขอบเขคโครงงานคือ
การจัดการองค์กร | การจัดการ 22/12/53 โพสต์โดย t.arriya
คำตอบ
1 จาก 4
ขอบเขตของการทำโครงงาน
                   ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดขอบเขตการทำโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
                   ในการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ทำโครงงานจำเป็นต้องศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเข้าใจง่าย ๆ ว่าเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นต้องมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน เพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในเรื่องต่อไปนี้
                   - แนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา
                   - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล
                   - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อนำความรู้และ          สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป
                   การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม   ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
22/12/53 โพสต์โดย ครูเกียรติ
2 จาก 4
อยากถามอ่ะค่ะ ถ้าเกิดโครงงานของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคต อาศัยจากข้อมูลอ้างอิงที่หน้าเชื่อถือมาสร้างแบบจำลองจะถือเป็นโครงงานทฤษฏีได้ไหมค่ะ
21/7/55 โพสต์โดย ณัฐวดี หอมนาน
3 จาก 4
ถ้าไม่มีล่ะครับ
11/8/55 โพสต์โดย waroon คับเพ่
4 จาก 4
ขอบเขตของการทำโครงงานเทียนหอม
16/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
►โครงงานประเภททฤษฎีวิทยาศาสตร์
โครงการมีกี่ประเภท
โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ต้องมีสมมติฐานหรือเปล่า ?
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน การเขียนเว็บขายสินค้า
ทำไม ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรู้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู