หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่าง การ เขียน หลักการ และ เหตุผล
อินเทอร์เน็ต | วิทยาศาสตร์ 3/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ไม่แน่ใจว่าอยากจะเขียนโครงการ ขอรับทุนด้านใหนคะ...ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการขอรับทุน เพื่อการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนค่ะ

3. หลักการและเหตุผล    
จากสถานการณ์การติดเชื้อรายใหม่ พบว่ากลุ่มเยาวชนมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับ  ในพื้นที่เทศบาลตำบลลานข่อย   อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงก็เช่นกัน   ยังพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน  ความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์  เช่นการหลั่งข้างนอก  เยาวชนผู้หญิงขาดทักษะในการต่อรองเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การเลียนแบบสื่อ  เช่น การมีแฟน  และการใช้สารเสพติด อีกทั้งยังไม่มีกิจกรรมการให้ความรู้  สร้างความเข้าใจหรือการรณรงค์ป้องกันในกลุ่มเยาวชนอย่างทั่วถึง  
กลุ่มน.ว.ANTI AIDS ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเยาวชนในโรงเรียน ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  จึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์ โดยการเสริมศักยภาพแกนนำ รณรงค์เพื่อสร้างกระแส กระตุ้นเยาวชน เรื่องเอดส์รักษาได้  เอดส์อยู่ร่วมกันได้  เอดส์ป้องกันได้ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์/ เพศ  เพศภาวะ  เพศวิถี เชิงอำนาจ กับกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป็นโครงการย่อยนะคะ ไม่ใช่โครงการใหญ่  โครงการนี้ได้ทุน 200,000 บาท ค่ะ ระยะเวลา 1 ปี
3/7/53 โพสต์โดย gge
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บทอาเศียรวาทมีหลักการเขียนยังไง
ถ้าเราเป็นผู้บริหารเราเอาหลักการบริหารนำมาใช้อย่างไร
หลักการตลาดคืออะไร
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับหลักการคิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวน หลักการทำงาน คือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู