หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
" โอปาติกะ " คุณเชื่อหรือเปล่า....................
" โอปาติกะ "  หรือ -- อุปปาติกะ ----คุณเชื่อหรือเปล่า....................

ใกล้เคียงอวตาร เนอะ....
โอปาติกะ | ข้อมูล 18/7/53 โพสต์โดย FIRtree
คำตอบ
1 จาก 8
ไม่มีไม่เชื่อ...ครับกระผม
18/7/53 โพสต์โดย เทพพยัคฆ์
2 จาก 8
ผุดเกิดขึ้นเองโดยไม่มีพ่อแม่ และเกิดมาก็โตทันทีเป็นวัยหนุ่มวัยสาวโดยทันที
ไม่มีสภาพของทารกมาก่อน ซึ่งลักษณะการเกิดแบบนี้เรียกว่าโอปาติกะ เช่นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย
เทวดา พรหม จะมีลักษณะการเกิดเหมือนกันคือผุดเกิดขึ้นเองโดยไม่มีพ่อแม่ และเกิดมาก็โตทันที
อย่างสัตว์นรกนั้นเมื่อถูกทรมานห้ำหั่นจนตายแล้วก็จะผุดเกิดขึ้นมารับการทรมานอีกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรม
สรุป โอปาติกะหมายถึงลักษณะของการเกิดแบบหนึ่ง

จงใช้ปัญญา ในการคิดพิจราณาเอาเองละกันทุกท่าน
18/7/53 โพสต์โดย ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
3 จาก 8
ความเร้นลับของโอปปาติกะกำเนิด
ปรัศนี: โอปปาติกสัตว์ นี้เป็นอย่างไรครับ? เห็นได้ที่ไหนครับ? รูปร่างเป็นอย่างไรครับ?

พุทธทาส: นี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่เวลานี้ พวกหนึ่งเข้าใจว่า โอปปาติกะนั้น เป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่ง นี้เราไม่เห็นด้วย ที่แท้- โอปปาติกะ เป็นชื่อของกิริยาอาการที่เกิด ไม่ได้เป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นรูปร่างอะไรของตนโดยเฉพาะ

"โอปปาติกะ" หมายถึง การเกิดในลักษณะที่ว่า ผลุงขึ้นมาโตเต็มที่ ไม่ต้องเกิดเป็นเด็ก ไม่ต้องมีบิดามารดา มันเกิดผลุงขึ้นมาโดยไม่ต้องมีบิดามารดา โดยไม่ต้องเป็นเด็กก่อน เป็นหญิง เป็นชาย ไม่ต้องมีเพศ กิริยาเกิดผลุงอย่างนี้เรียกว่า โอปาติกะ อย่าเติมคำว่า สัตว์ เข้าไป มันเป็นกริยาอาการที่เกิด เป็นชื่อของกิริยาอาการ ทีนี้เมื่อเกิดแล้วจะไม่เรียกสัตว์นั้นว่า "โอปปาติกะ" ไม่ใช่ชื่อของสัตว์เป็นชื่อของกิริยาอาการที่เกิดได้ที่ไหน? เมื่อมีสติปัญญาเข้าใจความหมายของคำๆ นี้ ก็จะเห็นได้ว่าเป็นกิริยาอาการเกิดมีรูปร่างอย่างไร? ไม่แน่ ไม่มีในตำราถ้าวาการเกิดอย่างนี้เกิดเป็นพรหม มันก็มีรูปร่างอย่างพรหม เกิดเป็นเทวดา ไม่ผิดแผกแตกต่างกันไปนี่ ผมจึงอธิบายว่า เมื่อจิตคิดอย่างเทวดา ก็เป็นเทวดา ผลุงขึ้นมาในจิตนี้ไม่ต้องมีพ่อมีแม่ ไม่ต้องเป็นเด็กก่อน มีความรู้สึกเป็นอย่างพรหม จิตก็อยู่ในสภาพพรหม ก็เกิดเป็นพรหมขึ้นมาในจิตใจนี้ การเกิดที่ไม่ต้องเป็นเด็กก่อนไม่ต้องมีบิดามารดา ไม่ต้องเข้าไปในครรภ์ไม่มีเพศอย่างนี้ การเกิดอย่างนี้ว่า "โอปปาติกะ" เป็นชื่อของการกำเนิดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ชื่อของสัตว์เลย.
การออกเสียง โอปปาติกะ
ปรัศนี: คำว่า "โอปปาติกะ"ที่ถูกต้องออกเสียงว่า โอป-ปา-ติ-กา, หรือ โอ-ปะ-ปา-ติ-กะ กันแน่ครับ?

พุทธทาส: ที่ถูกต้องออกเสียงว่า โอ ปะ ปา ติ กา อย่าออกเสียงว่า โอป ปา ติ กา ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาบาลี

ที่ยกมานี้คือคำตอบของท่านพุทธทาส ตามความหมายเลยคะ
18/7/53 โพสต์โดย beer1250
4 จาก 8
เชื่อครับ ตายปุ๊ปเกิดปั๊บ เป็นลักษณะการเกิดอย่างนึง ก็อย่างที่มนุษย์ทุกผู้คนจะต้องเจอในอนาคต...ประมาณนั้น

โอปปาติกะ (อ่านว่า โอปะปาติกะ) แปลว่า ผู้เกิดผุดขึ้น คือผุดขึ้นเป็นตัวเป็นตนและโตเต็มที่ในทันที

โอปปาติกะ เป็นโยนิคือกำเนิดหรือวิธีเกิดของสัตว์โลกอย่างหนึ่งใน ๔ อย่าง เรียกว่าโอปปาติกกำเนิด

โอปปาติกะ เป็นการเกิดที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ อาศัยแต่อดีตกรรมอย่างเดียว เกิดแล้วก็สมบูรณ์เต็มตัว ไม่เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหมือนสัตว์โลกทั่วไป เวลาตายก็หายวับไปไม่มีซากร่างเหลือไว้เหมือนคนหรือสัตว์

โอปปาติกะ ได้แก่เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และมนุษย์สมัยต้นกัลป์
18/7/53 โพสต์โดย สติง
5 จาก 8
เชื่อเต็มร้อยครับ
ถ้าใครเคยเจอผี ก็ต้องเชื่อเหมือนกัน
18/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
อีกหนึ่งคำตอบจากท่านพุทธทาสคะ

ปรัศนี: ท่านอาจารย์ถูกเขากล่าวหาว่า ปฏิเสธว่าไม่มีโอปปาติกะสัตว์ นี่มันเป็นอย่างไรกันครับ ท่านอาจารย์เอาเหตุผลที่ไหนมาปฏิเสธครับ?พุทธทาส: เราไม่ได้ปฏิเสธว่า ไม่มีโอปปาติกะ หรือสัตว์ที่มีกำเนิดโดยโอปปาติกะ เราบอกว่า มีๆๆๆ มันก็เป็นโอปปาติกะที่มีเดี๋ยวนี้ และมีแน่ คนธรรมดานี่แหละ ถ้าคิดอย่างโจร มันก็เกิดเป็นโจรทันที ถ้าคิดอย่างสาธุชนคนดีมันก็เกิดเป็นสาธุชนคนดีทันที คิดอย่างสัตว์เดรัจฉาน มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทันที คิดอย่างสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกทันที คิดอย่างเปรตก็เป็นเปรตทันทีนี่ ทำไมจะว่าไม่มี เรายืนยันอยู่อย่างนี้ มันมียิ่งกว่ามี และเห็นได้รู้สึกได้อย่างวิทยาศาสตร์ ส่วนพวกที่ว่า ไม่รู้อยู่ที่ไหนน่ะ พวกนั้นแหละ หลับตาพูด ไม่ใช่ไม่รู้สึกได้จริงว่ามันมี แล้วไปเกิดเป็นผีเป็นสาง เป็นเทวดา เป็นอะไรแล้วแต่ว่า มีเนื้อตัวที่มองเห็นได้ นั่นนะยิ่งไม่ยืนยันในความมี เรายืนยันความมีว่า อยู่ที่นี้ในหัวใจคน กิริยาอาการของจิตที่เปลี่ยนไปเป็นสภาพอื่น นี้เรียกว่า "โอปปาติกกำเนิด" การเกิดอย่างโอปปาติกะ เราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราพูดให้เห็นชัดว่ามี แล้วก็มีอย่างเป็นสันทิฎฐิโก คนนั้นเห็นได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่น.
18/7/53 โพสต์โดย beer1250
7 จาก 8
มันจะมีใด้ไง
18/7/53 โพสต์โดย fram
8 จาก 8
ไม่เคยเห็นก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนี่
19/7/53 โพสต์โดย lllllllllll
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กายทิพย์คืออะไร
มา ขอ ส่วน บุญ (- - )"..........
พงศกร จําปาเทศ เกิดเป็นใครในอดีตชาติ
เพลงประกอบละครบ่วงปาบชื่อเพลงอะไรคะ
ผีไม่มีในโลก แต่ในโลกมีแต่ผีที่หลอก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู