หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระดับของสารสนเทศคืออะไร
การจัดการ | การตลาด 29/5/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ระดับของสารสนเทศ คือ ความเหมาะสมในการเสนอข้อมูลองค์กรในแต่ละส่วนให้ครบถ้วนสมบูรณ์

มี 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับบน เป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกับแผน นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การ
2. ระดับกลาง เป็นสารสนเทศสำหรับผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลางขององค์การที่มีการแปลงกลยุทธ์ ที่จะนำ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยแปลงกลยุทธ์ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ หรือแผนปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
3. ระดับล่าง เป็นสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานที่มีกรรมวิธีการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้ มีการกำหนด โดยผู้บริหารระดับกลาง
29/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรียนคณะอะไรดี ระหว่าง บริหารธุรกิจ กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ??
อยาก เรียนคณะ สารสนเทศ ต้องเก่งวิชาอะไรครับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างไร
สาขา IT กับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกันไหม ใช่สาขาเดียวกันไหมครับ
สาขาภูมิสารสนเทศงานเป็นยังไงบ้างค่ะ จะตกงานรึเปล่าค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู