หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แบบทดสอบ : บทบาทในสังคมของคุณคือใคร

เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ นำตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือกมาเรียงกันไว้แล้วดูคำตอบด้านล่าง

บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
(I) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่


2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?
(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง
(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น


3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา?
(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของตน


4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?
(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น
ทายใจ 17/7/53 โพสต์โดย 1997
คำตอบ
1 จาก 1
ISFJ = The Nurturer "ผู้ดูแล" ค๊า

ตรงมากๆเลย
26/9/53 โพสต์โดย แฟนคลับ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กระบวนการตัดสินใจ และ เศรษฐศาสตร์การจัดการมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการตัดสินใจ
อีกนิดนึงค่ะ
หลักการตัดสิน “ความถูกต้อง”
ประเด็นในการตัดสินใจในการผลิตของเกษตรกร ได้แก่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู