หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษีมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตราสารหนี้ | การเงิน 11/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ถ้าเป็นคนทั่วไป เป็น พนักงานกินเงินเดือน ก็จะมี.....ภาษีรายได้ส่วนบุคคล
พอจะซื้อของก็เจอ...ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จะซื้อบ้าน ก็มี ...ภาษีการโอนที่ดิน
พอเริ่มทำธุรกิจเอง....ก็มีภาษีธุรกิจ(ภพ20) กลางปี-ปลายปี อีกมากมาย
( ภาษีอยู่กับเราตลอดชีวิต....จนกว่าเราจะตาย)
4/11/53 โพสต์โดย นักลงทุน
2 จาก 3
1. ภาษีแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเิงินได้นิติบุคคล ภาษีประเภทนี้รัฐเก็บจากผู้เสียภาษีโดยตรง ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้

ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีประเภทนี้รัฐเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ขายสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้ซือโดยการบวกภาษีเข้าไปในราคาสินค้า หรือผลักภาระภาษีไปให้ suppliers โดยการกดราคาสินค้าเพื่อชดเชยค่าภาษีได้

2. ถ้าแบ่งตามหน่วยงานจัดเก็บรายได้ก็จะพบว่า มีดังนี้

กรมสรรพากร รับผิดชอบจัดเก็บ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรรมสรรพสามิต รับผิดชอบจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
กรมศุลกากร รับผิดชอบจัดเก็บภาษีศุลกากร

หน่วยงานทั้งสามสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อเข้าเป็นรายได้ของรัฐ
30/3/54 โพสต์โดย Itthipong Mahathanaseth
3 จาก 3
ภาษีมีกี่ประเภท
29/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภาษีมูลค่าเพิ่มนำมาใช้แทนภาษีประเภทใด
เครื่อง 1800 ซีซี เสียภาษีกี่บาท ปี54
ค่าใช้จ่ายประจำที่คุณไม่อยากจ่ายเลยมีอะไรบ้าง
หักภาษี ค่าลดหย่อน
ภาษีมีเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู