หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การบริหารงานบุคคลคืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) คือ การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในองค์การ มอบหมายงาน พัฒนาบุคคลและให้พ้นจากงาน โดยมีการการจัดหารูปแบบของการจูงใจและสวัสดิการต่างๆให้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรการบริหารงานบุคคล
28/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 6
การบริหารงานบุคคลคืออะไร
19/8/52 โพสต์โดย ยุ้ยผู้น่ารัก
3 จาก 6
การบริหารงานบุคคล คือ แผนการดำเนินการเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีอยู่และที่จะสรรหาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย
13/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 6
การบริหารทุนที่เป็นคนครับ เพื่อให้คนทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยใช้กลไกงานบุคคล เช่น สรรหา ว่าจ้าง พัฒนา ระบบก้าวหน้า แรงงานสัมพันธ์ เพราะคนมีกิเลส เป็นทุนชนิดเดียวกับเจ้าของทุน และเป็นกลไกผลักดันให้ทุนอื่นขับเคลื่อนครับ
19/11/53 โพสต์โดย ศรีเทวะ
5 จาก 6
ไม่รู้ดิ !!!
12/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
.............................
12/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยงานผมหน่อยนะครับ
คนอื่นแย่งงานเราไปทำเราจะพูดกับผู้บริหารอย่างไร
ความแตกต่างระหว่างนักบริหารการศึกษากับนักบริหารอื่น
การจัดการอุตสาหกรรม ระบบการผลิต ฯลฯ
การบริหารกับการจัดการต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู