หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระแสไฟฟ้าตรง กับกระแสไฟฟ้าสลับต่างกันอย่างไร
คนที่ทำงานด้านเคมีจะรู้จักกระแสไฟฟ้าตรงส่วนใหญ่ ส่วนคนทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์อาจรู้จักกระแสไฟฟ้าสลับส่วนใหญ่ แล้วสองอย่างต่างกันตรงไหน
เคมี | วิทยาศาสตร | วิศวกรรมศาสตร์ | ฟิสิกส์ 8/5/53 โพสต์โดย prince_of_holyland
คำตอบ
1 จาก 8
ไม่รู้อะ
8/5/53 โพสต์โดย ช่างซ่อมเบรก
2 จาก 8
กระแสตรง ถ้าไฟมันดับก็จะดับทังบ้าน
กระแสสลับ ถ้ามันดับ มันจะดับเป็นหลอดๆ

มั้ง ไม่รู้ เรียนมาไม่กี่วันลืมแล้ว 55555
8/5/53 โพสต์โดย HonnetVoice
3 จาก 8
ต่างกัน คับ คือ ทั้งสองก็เป็น สิ่งที่เรียกว่า กระแสไฟฟ้าทั้งคู่ จะแตกต่างกันที่ ระดับของกระแสไฟฟ้า ในแบบกระแสตรงนั้น ระดับกระแสไฟฟ้าจะคงที่ตามเวลา แต่ ในกระแสสลับ นั้นระดับจะไม่คงที่ตามเวลาที่ผ่านไป โดยที่นิยมใช้งานทั่วๆไป จะใ้ห้รูปคลื่นกระแสออกมาเป็นรูปไซน์ คือมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเค้าจึงนิยมเรียกมันว่ากระแสสลับ
8/5/53 โพสต์โดย ผู้ชายอยากรู้
4 จาก 8
กระแสตรงก็อย่างเช่นจากถ่านไฟฉายน่ะค่ะ
จะมีการไหลของกระแสของ +และ - อย่างสม่ำเสมอ มีตัวต้านทานตัวเดียวคือ Rปกติ
ส่วนกระแสสลับ
ตามชื่อค่ะ
แค่ตัวต้านทานมีเพิ่มมาเป็นสามชนิดคือ R ของขดลวดเหนี่ยวนำ ,Rปกติและ, Rของตัวเก็บประจุ

ขออ้างอิงนะคะ
"กระแสตรง ถ้าไฟมันดับก็จะดับทังบ้าน
กระแสสลับ ถ้ามันดับ มันจะดับเป็นหลอดๆ"
เป็นเพียงลักษณะการต่อกระแสไฟฟ้า
คือการต่อแบบอนุกรมกับแบบขนาน
ซึ่งในเรื่องของกระแสสลับก็ต้องใช้หลักการต่อขนานนี้เหมือนกัน
8/5/53 โพสต์โดย ✿BeeYA Leoloe79
5 จาก 8
1. กระแสไฟฟ้าตรง (DC) คือกระแสไฟฟ้าที่ไหล ในทิศทางเดียวไม่มีการสลับขั้ว เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรรี่

2. กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลวนสลับกลับทิศทางอยู่ตลอดเวลา เช่น ไดนาโม
8/5/53 โพสต์โดย woodmemory
6 จาก 8
ตอบบ้าง กระแสไฟฟ้าสลับ เช่นกระแสไฟฟ้าบ้านก็เป็นกระแสสลับ
8/5/53 โพสต์โดย psyche
7 จาก 8
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กระแสไฟจะไหลแบบแบ่งขั้วชัดเจนจะมี ชั้วบวก กับ ขั้วลบ เมื่อเราถูกไฟฟ้ากระแสตรงดูดจะทำให้ไม่เสียชีวิต
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กระแสไฟจะไหลสลับกันไปมาระหว่าง ขั้วบวก กับ ขั้วลบ ในหนึ่งลูป ถ้าเราถูกไฟฟ้ากระแสสลับดูดอาจเสียชีวิตได้.....โชคดีครับ
8/5/53 โพสต์โดย นกเอี้ยง
8 จาก 8
กระแสไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ "ตามการแปรผันของศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดเทียบกับเวลา" คือ
1) ไฟฟ้ากระแสตรง (DC: Direct Current) ความต่างศักย์ของแหล่งกำเนิดคงที่ หรือประมาณได้ว่าคงที่
เช่น ถ่านไฟฉาย เซลล์ไฟฟ้าเคมี(ที่ยังให้ไอออนได้มากอยู่)
2) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC: Alternative Current) ความต่างศักย์ของแหล่งกำเนิดจะแปรผันกับเวลาโดยสลับระหว่าง + กับ -
กราฟความต่างศักย์ที่ได้ส่วนใหญ่เป็นกราฟsine เนื่องจากการผลิดกระแสไฟฟ้าได้จากการปั่นไดนาโม

ตอบคำถามของคนอื่นๆที่มาตอบครับ
-ประเภทของกระแส ไม่เกี่ยวกับ การดับของหลอดไฟทุกดวงครับ ขึ้นอยู่กับ รูปแบบวงจร (อนุกรม/ขนาน)
-ประเภทของกระแส ไม่เกี่ยวกับ ความรุนแรง/การเสียชีวิตจากไฟดูดครับ ขึ้นอยู่กับ กำลังของกระแส และระยะเวลาที่โดน
-ไฟฟ้ากระแสสลับไม่สามรถแยกเป็นขั้วบวกลบได้ แต่กรณีของไฟบ้านจะแยกเป็นสายไฟ(V,Voltage) สายศูนย์(N,Neutral ไม่ใช่สายดินG)
โดยสายไฟคือสายที่มีศักย์ซึ่งเป็นบวกลบสลับกันไป ส่วนสายศูนย์มีศักย์เป็นศูนย์หรือเกือบศูนย์ตลอดเวลาที่ไม่มีการใช้งาน
10/5/53 โพสต์โดย Parsec
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมการลัดวงจรจึงมีกระแสไหลมาก
กระแสไฟฟ้าตกเกิดจากอะไรครับ?
ไดนาโม คืออะไร ทำยังไง อุปกรณ์ บอกทีครับ
ช่วยตอบหน่อยคะ
หลักการของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง (Motor Action) ทำงานอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู