หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนาใดในคนในอาเซียนนับถือมากที่สุด
ศาสนาใดในคนในอาเซียนนับถือมากที่สุด
21/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ศาสนาพุทธ
21/7/53 โพสต์โดย I ' M ... H a d e s
2 จาก 4
อาเซียน หรือเอเชียครับ
21/7/53 โพสต์โดย playboystepup3
3 จาก 4
ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคนี้นั้น จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก ประเทศเหล่านั้นคือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ พม่า สิงคโปร์นั้นก็เป็นประเทศนับถือศาสนาพุทธ ส่วนทางด้านคาบสมุทรมลายู และ หมู่เกาะอินโดนีเซีย นั้น จะนับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ บรูไน ส่วนประเทศฟิลิปปินส์นั้น นับถือศาสนาคริสต์ ประเทศติมอร์ตะวันออกนั้นก็นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักเหมือนกัน

แบ่งออกได้เป็นอย่างนี้:
อินเดีย หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (อินเดีย) ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (71%), พระพุทธศาสนา, คริสต์ศาสนา, ความเชื่อ เรื่องวิญญาณ, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาซิกข์
บรูไน บรูไน ศาสนาอิสลาม (67%), พระพุทธศาสนา (13%), คริสต์ศาสนา (10%), อื่นๆ (ความเชื้อพื้นเมือง ฯลฯ) (10%)
สหภาพพม่า ประเทศพม่า พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (89%), ศาสนาอิสลาม (4%), คริสต์ศาสนา (4%), ความเชื่อ เรื่องวิญญาณ (1%), อื่นๆ (2%)
กัมพูชา กัมพูชา พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (95%), ศาสนาอิสลาม, คริสต์ศาสนา, ความเชื่อ เรื่องวิญญาณ อื่นๆ (5%)
เกาะคริสต์มาส เกาะคริสต์มาส (ออสเตรเลีย) พระพุทธศาสนา (36%), ศาสนาอิสลาม (25%), คริสต์ศาสนา (18%), ลัทธิเต๋า (15%), อื่นๆ (6%)
หมู่เกาะโคโคส (ออสเตรเลีย) ศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีย์ (80%), อื่นๆ (20%)
ประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก (90%), ศาสนาอิสลาม (5%), คริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ (3%), อื่นๆ (พระพุทธศาสนา, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, อื่นๆ) (2%)
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ศาสนาอิสลาม (86.1%), คริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ (5.7%), คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก (3%), ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (1.8%), อื่นๆ รวม พระพุทธศาสนา, หรือ ไม่ระบุ (3.4%)[6]
ลาว พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (65%) with ความเชื่อ เรื่องวิญญาณ (32.9%), คริสต์ศาสนา (1.3%), อื่นๆ (0.8%)
มาเลเซีย ศาสนาอิสลาม (60.4%), พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน (19.2%), คริสต์ศาสนา (9.1%), ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (6.1%), ความเชื่อ เรื่องวิญญาณ (5.2%)
ปาปัวนิวกินี คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก (27%), ศาสนาอีวาน จีลิค ลูเทอแรน (20%), ศาสนาเธอะ ยูไนเต็ด เชิร์ช (12%), ศาสนาคริสต์ นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ (10%), Pentecostal (9%), ศาสนา คริสต์ นิกายอีแวนเจลิค (7%), Anglican (3%), อื่นๆ Christian (8%), อื่นๆ (4%)
ฟิลิปปินส์ คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก (80%), ศาสนาอิสลาม (5%), ศาสนา คริสต์ นิกายอีแวนเจลิค (2.8%), Iglesia ni Cristo (2.2%), Philippine Independent Church (Aglipayan) (2%), อื่นๆ Christian (3%), อื่นๆ (Traditional beliefs, พระ พุทธศาสนา, Judaism, ไร้ศาสนา, อื่นๆ) (5%)
สิงคโปร์ พระพุทธศาสนา (42.5%), ศาสนาอิสลาม (15%), ลัทธิเต๋า (8%), คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก (4.5%), ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (4%), ไร้ศาสนา (15%), Christian (10%), อื่นๆ (1%)
South China Sea Islands พระพุทธศาสนา, คริสต์ศาสนา, ลัทธิขงจื๊อ, ศาสนาอิสลาม, ลัทธิเต๋า, ไร้ศาสนา
ไทย พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (94.6%), ศาสนาอิสลาม (4.6%), อื่นๆ (1%)
เวียดนาม พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน (78%), คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก (7%), พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (5%), ศาสนาจ๋าว ได่ (2%), คริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ (1%), อื่นๆ (ความเชื่อ เรื่องวิญญาณ, ลัทธิฮวา ห่าว, ศาสนาอิสลาม, ไร้ศาสนา, อื่นๆ; 7%)
21/7/53 โพสต์โดย สติง
4 จาก 4
ศาสนาใด ก็ สอนให้คนเป็นคนดีเช่นกันนะครับ
26/7/53 โพสต์โดย pok peaw
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประเพณีและวัฒนธรรมทุกประเทศในอาเซียนมีอะไรบ้างครับ
อาเซียน 10 ประเทศมีประเทศอะไรบ้าง
อาหารประจำชาติในอาเซียน
ใครเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียน
เศรษฐกิจโลก มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างไร ??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู