หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หมายอาญามีกี่ประเภท อะไรบ้าง
กฏหมาย | การศึกษา | กฏหมายอาญา 2/8/54 โพสต์โดย โชกุน
คำตอบ
1 จาก 2
ป.วิอาญา
มาตรา 57 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติใน มาตรา 78 มาตรา79 มาตรา80 มาตรา92 และ มาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จำคุกหรือค้นในที่รโหฐาน หาตัวคนหรือสิ่งของ ต้องมีคำสั่งหรือหมายศาลสำหรับการนั้น

บุคคลที่ต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล


>> สรุป 5 อัน ค่ัะ  คือ หมายจับ  หมายค้่น  หมายขัง  หมายจำคุก หมายปล่อย
2/8/54 โพสต์โดย tutor-karn
2 จาก 2
มี 5 ประเภทตามกานต์บอกนั่นแหละ
กักขังไม่ใช่หมายอาญา แต่เป็นโทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด
ศาลอาจกักขังก็ได้แต่ต้องออกหมายกักขัง
6/8/54 โพสต์โดย Mayk
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หมายเรียกและหมายอาญา ต่างกันอย่างไร
กฎหมายมหาชนเป็นอย่างไร
หลักเกณท์การดำเนินคดีอาญามีกี่ระบบ
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อมกับอสังริมทรัพย์ 2 ประเภท ทึ่ไม่มีใน ราชกิจจานุเบกษา แต่มีผลบังคับใช้ จะหาได้ในเวปไหนบ้างค่ะ
เลขบัตรประชาชน หาที่อยู่ได้หรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู