หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เพลงไทยเดิม มีเพลงอะไรบ้าง
ดนตรี 4/7/54 โพสต์โดย doadao
คำตอบ
1 จาก 15
เพลงไทยเดิม มีเพลงเดี่ยวจะเข้ ๑
เดี่ยวจะเข้ ๒
เดี่ยวซอด้วง
เดี่ยวระนาด
เดี่ยวขิม
เดี่ยวเครื่องดนตรี
เพลงขับร้อง
เพลงเถา
มโหรี
ปี่พาทย์วงใหญ่
โหมโรง๑
โหมโรง๒
วงดุริยางค์เยาวชน
ฯลฯ
4/7/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 15
เพลงชาติ  
  1
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
1
  เพลงมหาฤกษ์   1
. เพลงมหาชัย
 1
  นางนาค *
1
  สร้อยสนตัด 2
. จระเข้หางยาว
2
  วันเพ็ญเดือนสิบสอง
2
  บังใบ 2
. ลาวกระทบไม้  (ซออู้ )
3
  ลาวดวงเดือน
3
  ลาวจ้อย 3
. ลาวกระทบไม้(ซอด้วง )
3
  ลาวครวญ
3
  นางครวญ  (เถา ) 4
. มอญมอบเรือ
4
  พม่าแปลง
4
  โศกพม่า 4  
. ศรีนวล
5
  กราวตลุง
5
  ลาวน่องน่าน 5
. ลาวเล่นน้ำ
5
 ค้างคาวกินกล้วย
5
  ราตรีประดับดาว 6
. พม่ารำขวาน
6
  ทยอยญวน (ซอด้วง)
6   บุหลันลอยเลื่อน 6
. ลมพัดชายเขา
7   นกขมิ้น (ทางหวาน)
7   ลาวกระแต 7
. แขกขาว
7  แขกเชิญเจ้า
7   บรเทศ (เถา ) 8
. ลาวดวงดอกไม้
8   รักบังใบ
8   มอญกละ 8
. ขับไม้บัณเฑาะว์
8   แร้งกระพือปีก
9   ลาวแพนน้อย 9
. ลาวสมเด็จ
9  ม่านมงคล
9   นกเขาขะแมร์ 3 ชั้น 9
. เขมรลออองค์ 2 ชั้น
9   ม้าย่อง
10   ลาวต่อนก 10
. เขมรไทรโยค
10   ลาวเสี่ยงเทียน
10   เพลงพื้นเมืองเหนือ 11
. เพลงสาวไหม
11   ซอนางบัวคำ
11   เพลงลำนำชนบท 11
. เพลงหมู่เฮาจาวเหนือ
11   โยสลัม
11   นางนาค * 11
.  แขกมอญบางช้าง (เถา)
12   โสมส่องแสง (เถา)
  12
   โหมโรงจอมสุรางค์(เถา)   13
. กล่อมนารี (เถา)
13
  เพชรน้อย (เถา)
  13
  โหมโรงไอยเรศ 14
.     สาริกาแก้ว 14   ขอมทรงเครื่อง 2 ชั้น  15
. สร้อยเพลง 15   ขวัญเรียม 15   ขอมใหญ่ 16
. ลาวลอดค่าย 16   ขึ้นพลับพลานอก 17   ทองย่อน 17
. ขึ้นพลับพลาใน 18   ชมดงใน 18   เขมรกำปอ 19
. พม่าเห่ 19   เขมรเขียว 20   ห่วงอาลัย 20
. สร้อยมยุรา 20   พราหมณ์ดีดน้ำเต้า 20   แขกต่อยหม้อเถา 21
. แสนคำนึง 2 ชั้น  21   คลื่นกระทบฝั่ง 22   ช้างประสานงา 22
. จำปาทองเทศ 22   คางคกขอบสระ 23   ลาวต้อยติ่ง 2 ชั้น  23
. งามแสงเดือน 24   ตามองตา 24   จรเข้หางยาว 25
. จันทร์โลม 26   เขมรอกโครง 26   เหมราช 26
. ต้นวรเชษฐ์ 27  ระบำรำมะนา 27   ต้อยติ่ง 28
. เซเรเมา 28   เต้ยโขง 29   เขมรไล่ควาย 29
. นาคราช 29   นกขมิ้น 3 ชั้น  24พค. 30   ใบ้คลั่ง 31
. ดอกไม้เหนือ 31   ปี่กลอง 32   พม่ารำขวาน 33
. พม่าเขว 33   แขกกุลิต 33   เพลงรำวง(รำวงลูกเสือ) 34
. แม่เสรียง 34   ขอเชิญมารำ 34   ย่าวอ 35
. ลาวเจ้าชู้ 36   เขมรชมจันทร์ 36   ลาวดำเนินทราย 2 ชั้น 37
. ลาวพุงขาว 38   ลาวเล็กตัดสร้อย 38   ลาวลำปาง 2 ชั้น 39
. ลาวสวยรวย 40   ลาวพุงดำ 40   สารถี 3 ชั้น 41
. สาวคำ 42   แขกไทร 42   แสนคำนึง 2 ชั้น 43
. ห่วงอาลัย 44   สร้อยมยุรา 44   พราหมณ์ดีดน้ำเต้า 44
. ดอกไม้ไพร 45   ดอกไม้ไทร 45   จีนฮ่อแฮ 46
. จีนโล้เรือ 46   จีนนำเสด็จ 46   จีนรัว 47
. แขกรำพึง 48   แขกยิงนก 48   แขกกะเลง 48
. เขมรพวง 49   ขอมทรงเครื่อง 50   ลาวหาบน้ำ 51
. ลาวสามท่อน 51   แม่ศรีทรงเครื่อง (ตับนก) 52   ห่วงอาลัย 52
. สีนวล 52   นกโพระดก 52   (ตับนก) นกกางเขน  53
. นกกาเหว่า 53   ไก่ 53   มหากาล (ทำขวัญนาค)  54
. สังข์น้อย 54   มอญรำดาบ 55   นกจาก 56
. แขกสาหร่าย 2 ชั้น  56   นกเขาขะแมร์ 3 ชั้น 57   อกทะเล(เถา) 58
. พม่าเร็ว 59   สุดสงวน 59   พม่าเขว 60
. พญาโศก 3 ชั้น 61   พัดชา 62   บ้าบ่น 62
. ราตรีประดับดาว 63   ถอนสมอ 64   ทำขวัญนาค (เวียนเทียน) 65
. มหาฤกษ์ 65   ยะวา 2 ชั้น 66   ตับลาวเจริญศรี 66
. จีนขิมเล็ก 67   จีนไจ้ยอ 67   โป๊ยกังเหล็ง 67
. โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 68   เพลงประกอบสวัสดิรักษา 69   เขมรพระปทม(ตับขอมดำดิน) 70
. เขมรเป่าใบไม้ 70   ครอบจักรวาล 71   ม้าย่อง 71
. เขมรพายเรือ 72   หกบท 72   เขมรกล่อมลูก 73
. โหมโรงไอยเรศ* 73   แขกสาย (เถา)  74   เขมรโพธิสัตว์ 75
. กระแตไต่ไม้ 76   แขกมอญ (เถา)  77   จีนอาพัฒน์ 78
. เหราเล่นน้ำ 78   อาบังครวญ 79   นาคเกี้ยว 80
. ฝรั่งรำเท้า 81   ฝรั่งตัด 81   แขกเข้ารีต 81
. ปฐมดุสิต 82   ชาตรี 82   พระอาทิตย์ชิงดวง 2 ชั้น  83
. รัวสามลา 84   กราวรำ 84   คู่บ้าบ่น 85
. บ้าระบุ่น 85   มอญครวญ 86   สังขารา 86
. ชมแสงจันทร์  87   ชมแสงทอง 87   สารถี 88
. ลาวสร้อยลำปาง 89   พราหมณ์ดีดน้ำเต้า (เถา)  90   รำวงศรีนวล 91
. นกขมิ้น (ทางหวาน)  91   ปี่แก้วน้อย 92   ลาวกระตุกกี่ 92
. มอญอ้อยอิ่ง (เถา) 93   ตะเขิ่ง 94   มะตะแบ 94
. ตะลุ่มโปง 94   แขกกุลิต 95   เขมรปี่แก้ว 96
. การเวก (เถา)  97   พม่าไสยาศน์ 98   ผีมด 98
. ธรณีร้องไห้ 98   หงษ์ทอง 98   น่าน 99
. ชุมนุมเผ่าไทย 100   ตับอีแมน -แขกกล่อมเจ้า  101   แขกถอนสายบัว 101
. แขกหนัง 101   แขกเจ้าเซ็น 101   แขกต่อยหม้อ 101
. เขมรกล่อมพระบรรทม 102   แขกมอญบางขุนพรหม 103   โอ้ลาว (เถา)  104
. ล่องลม (เถา)  105   ปลาทอง (เถา) เต่ากินผักบุ้ง  106   แขกอาหวัง 107
. ลาวคำหอม 108   จีนเก็บบุปผา(ออกภาษา) 108   จีนฮ่อแฮ 109
. พม่ากลองยาว 109   เทพชาตรี 109   โลมสวาสดิ์ 110
. หงส์ทอง 111   มหาชัย 112   นกจาก 113
. แขกสาหร่าย 113   นางนาค (รดน้ำสังข์)  114   ลาวหาบน้ำ 115
. ลาวสามท่อน 115   เพลงแสงเทียน 116      


ตัวเลขที่เห็นอยู่คือ ลำดับชุดของเพลงไทยเดิมค่ะ
4/7/54 โพสต์โดย ♥ พี่อ้อม ♥
3 จาก 15
เยอะมาก จำได้แค่ ลาวดวงเดือน
4/7/54 โพสต์โดย yeen เพื่อนสนิท
4 จาก 15
แสนคำนึง เสียงระนาด

ลาวดวงเดือน  (เพราะหวานจับใจ) ระนาด

สร้อยแสงแดง หรือที่คุ้นกันว่า ไก่ฟ้าเอ๋ย โสภิน เจ้าช่างงามจริงหนอ ปล่อยให้พระลอพบจนก่อลำเค็ญ เที่ยวตามยากเย็น...

นางครวญ
4/7/54 โพสต์โดย อาชุอิเซล โมครัว
5 จาก 15
รู้เพลงเดียว   เขมรไล่ควาย
4/7/54 โพสต์โดย พจ ถาปัด อุเทน 51 สช
6 จาก 15
เพลงตับ


ในทางดนตรีไทยหมายถึงเพลงที่นำเพลงหลายๆเพลงมาบรรเลงติดต่อกันเป็นชุด โดยมากเป็นเพลงสองชั้น
เพลงตับมี 2 ชนิดคือ
ยึดตามเนื้อร้องเป็นสำคัญ คือในเพลงตับนั้นจะต้องมีเนื้อหาเดียวกัน ฟังแล้วรู้เรื่องตลอด เช่น ตับนางลอย ตับกากี ตับจูล่ง ตับวิวาห์พระสมุทร เป้นต้น
ยึดตามทำนองเพลงเป็นสำคัญ คือ ในเพลงชุดนั้นจะมีอัตราจังหวะเดียวกันตลอด สามารถบรรเลงสวมต่อกันอย่างสนิท ส่วนเนื้อเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้ เช่น ตับแขกมอญ ตับลมพัดชายเขาเป็นต้น
14/8/54 โพสต์โดย เดกดี
7 จาก 15
พม่าประเทศ
2/9/54 โพสต์โดย แดงชายดี
8 จาก 15
มีมากมายมหาสาล แบ่งเแ็นพวกที่เป็นชุดคือ เพลงเถา(เพลงหลายจังหวะมาเล่นต่อกัน)เช่นปลาทอง(เถา) เพลงตับ(เพลงที่มีเนื้อร้องเล่นต่อกันหลายเพลง)เช่นตับจีน เพลงเรื่องคือเพลงที่บรรเลงต่อกันโดยไม่ร้องเช่นเพลงเรื่องแขกมะติมู ที่ไม่เป็นชุดคือ เพลงเกร็ด(เพลงที่เล่นเดี่ยวๆแยกจากตับ เรื่อง เถา)เช่นเพลงลาวครวญ แยกจากตับลาว เพลงเดี่ยว(เพลงที่ใช้อวดความเก่ง)เช่นเพลงลาวแพน เพลงโหมโรง(เพลงที่เล่นก่อนงาน)เช่นเพลงโหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง เพลงลา(เพลงที่เล่นลาโรง อาจเป็นเถาก็ได้)เช่นเพลงนกขมิ้น เพลงหน้าพาทย์(เพลงที่ใช้เล่นประกอบกริยา)เช่นเพลงเชิด เพลงโอ้ เพลงละคร(เพลงที่ใช้ร้องละคร)เช่นเพลงพญาโศกสองชั้น เพลงยานี และเพลงใหญ่(เพลงที่มีลูกเล่นและมีลูกโยน อาจเป็นเถาแต่นิยมเล่นเฉพาะ3ชั้น) เพลงแขกลพบุรี เขมรราชบุรี แขกโอด และเพลงภาษา(เพลงที่มีสเกลคล้ายดนตรีชาติอื่น)เช่นมอญแปลง เขมรใหญ่ จีนซ้วน ลาวสามท่อน เงี้ยวเดินทัพ ฝรั่งจรกา แขกฮุมไบเซ ณวนกวางดุ่ยเป็นต้น
29/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 15
เพลงที่ ผมชอบเท่านั้นมี

1. สมมุติว่าเขารัก

2. กลิ่นโคลนสาบควาย

3. จุฬาตรีคูณ

( มีอีกเยอะนะ แต่กลัวฟังไม่หมด -......- )
5/4/55 โพสต์โดย LinFong
10 จาก 15
เยอะมากค่ะ เกินร้อยจำแนกไม่หมดหรอกค่ะ เห็นที่จะยาก เพลงพรหมลิขิต ออกแนวลูกกรุงค่ะ
25/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 15
ชื่อเพลงไทยเดิม มีจำนวนมาก
บอกเป็นประเภทก็แล้วกัน
มี ๒  ประเภท
๑ ประเภทบรรเลง (บรรเลงอย่างเดียวไม่มีร้อง) เช่น เพลงโหมโรง  เพลงเรื่อง เพลงฉิ่ง เป็นต้น
๒  ประเภทขับร้อง ( เพลงเถา  เพลงตับ เพลงเกร็ดเล็ก  เพลงภาษาสำเนียงต่างๆ
15/4/56 โพสต์โดย สมเกียรติ พิมพันธุ์
12 จาก 15
4
23/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 15
แขกต่อยหม้อ
6/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 15
เพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วย ดลลล ดลลล ดซซซ ดซซซ
ระนาดเอกป.ล.
ลืม
3/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 15
เยอะมากค่ะ
7/8/56 โพสต์โดย ฟ้าสดใสปากน้ำคร๊
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เคยไหม นั่งฟังเพลงเดิมๆเป็น100 รอบ
เพลงไทยลูกทุ่งจัดเป็นเพลงไทยสากลหรือไม่?
เเนะนำเพลงไทยโดนๆหน่อยค่ะ
ศิลปินไทย ยุค 10 ปีที่แล้วมีใครดังมั่งครับ
เพลงใหม่เพลงไหนที่เพราะๆบ้างคะ ช่วยแนะนำหน่อย???
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู