หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สถาบันศาสนา
บรรทัดฐานของสถาบันศาสนามี คือ?
ศาสนา | การศึกษา | ข้อมูล | สังคม 17/11/55 โพสต์โดย JoHnNyZ
คำตอบ
1 จาก 1
ละชั่ว

ทำดี

ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
29/11/55 โพสต์โดย Incorrigible
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสถาบันศาสนามีอะไรบ้างค่ะ
จริงหรือที่กลุ่ม นปช.ต้องการทำลายสถาบันศาสนาโดยมุ่งที่วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติ
ชวนคิดชวนคุย > สิ่งที่จะทำลายสังคมมนุษย์ได้มากที่สุดมาจากศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง คุณคิดอย่างไร
อยากสงบจิต สงบใจลงบ้างค่ะ
ทำไมต้องมีการแบ่งชนชั้นวรรณะในห้องเรียนด้วย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู