หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คลื่นวิทยุ AM / FM /และคำว่า MHz มีความหมายถึงอะไร
คลื่นวิทยุ AM  / FM  /และคำว่า MHz  มีความหมายถึงอะไร
อยากทราบค่ะ ต้องการความรู้จากูรูค่ะ
กทช 20/3/52 โพสต์โดย มาดามมก
คำตอบ
1 จาก 13
MHz  - เป็นอักษรย่อของคำว่า Mega Hertz ---ซึ่งมีความหมายว่า ...100 รอบใน 1 วินาที ...

ใช้สำหรับ ....เรียกความถี่คลื่่น    .....1 Hz....= เท่ากับ ความถี่คลื่น 1 รอบต่อวินาที...

Hertz.....ใช้ชือตามนักฟิสิกชาว เยอร์มัน ชื่อ  Heinrich Hertz,  (เฮนริช เฮิร์ทซ์ )
20/3/52 โพสต์โดย Tanu
2 จาก 13
เยี่ยมมากตานุ ซูฮก
20/3/52 โพสต์โดย AVALON
3 จาก 13
คุณ Tanu  ลืมตอบ  AM/FM  คะ   เลยต่อให้นิดนะ
AM  หมายถึงคลื่นวิทยุกระจายเสียงชนิดคลื่นสั้น  เสียงจะดังกว่าคลื่น FM ที่เป็นชนิดคลื่นยาว
แต่เจ้าคลื่นสั้น คลื่นยาวอะไรนี่ให้คุณTanu อธิบายต่อถ้าจะดี
20/3/52 โพสต์โดย คุณครูยาย
4 จาก 13
สถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จะใช้ความถี่ของตัวพาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวนกัน เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงประกาศว่ากระจายเสียงด้วยความถี่ ๘๙.๕ เมกะเฮิรตซ์ หมายความว่า ตัวพานั้นใช้ความถี่ ๘๙.๕ เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกระจายเสียงปัจจุบันจะเป็นแบบ เอเอ็มหรือเอฟเอ็ม

ระบบเอเอ็ม ระบบเอฟเอ็ม  

เครื่องส่งวิทยุระบบเอเอ็มและเอฟเอ็มนั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นมอดดูเลเตอร์ ซึ่งเป็นวงจรที่นำ เอาสัญญาณข้อมูลไปมอดดูเลตตัวพา ผลที่ได้จะเป็นสัญญาณเอเอ็มหรือเอฟเอ็ม ที่มีความถี่ศูนย์กลางอยู่ที่ ความถี่ของตัวพา หลังจากนั้นจะถูกขยายให้มีกำลังสูงเท่าที่ต้องการ แล้วจึงส่งสัญญาณไปยังเสาอากาศ เพื่อให้แผ่กระจายเป็นคลื่นวิทยุออกไป เครื่องรับวิทยุเอเอ็มและเอฟเอ็มที่มีขายในท้องตลาดจะเป็น เครื่องรับที่เรียกว่า ระบบซูเปอร์เฮตเทอโรไดน์ (superheterodyne) โดยมีหลักการทำงานอย่างคร่าวๆ ดัง ต่อไปนี้
ส่วนแรกของเครื่องรับคือ เสาอากาศ ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงคลื่นวิทยุเป็นสัญญาณไฟฟ้าปกติสัญญาณนี้จะ อ่อนมาก สัญญาณที่ได้รับจะอ่อนลงถ้าระยะทางจากเครื่องส่งเพิ่มขึ้น เสาอากาศนี้จะรับคลื่นวิทยุจำนวน มากมายที่อยู่ในอากาศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการกรองเอาสัญญาณที่ไม่ต้องการออก เพื่อที่เครื่อง รับจะได้เลือกเฉพาะสถานีวิทยุที่ต้องการ
วิธีการกรองจะใช้เทคนิคที่ขยับความถี่ของสถานีที่ต้องการไปยังความถี่ที่คงตัวค่าหนึ่ง ความถี่คง ตัวนี้เรียกว่า ความถี่ไอเอฟ (IF ย่อมาจาก intermediate frequency) ระบบเอเอ็มจะใช้ความถี่ ๔๕๕ กิโลเฮิรตซ์ และระบบเอฟเอ็มจะใช้ความถี่ ๑๐.๗ เมกะเฮิรตซ์ แล้วจึงผ่านวงจรกรองหรือฟิลเตอร์ที่ปล่อย ให้ความถี่ไอเอฟและใกล้เคียงผ่านได้เท่านั้น วงจรกรองนี้เรียกว่าไอเอฟฟิลเตอร์ วงจรที่ทำหน้าที่ขยับ ความถี่นั้นเรียกว่า วงจรมิกเซอร์ (mixer) ซึ่งทำการคูณสัญญาณที่รับเข้ามากับสัญญาณไซน์ที่สร้างขึ้น ในเครื่องรับ ความถี่ของสัญญาณไซน์ จะมีค่าเท่ากับความถี่ของสถานีที่ต้องการ บวกกับ ๔๕๕ กิโลเฮิรตซ์ (หรือ ๑๐.๗ เมกะเฮิรตซ์กรณีเป็นเอฟเอ็ม) ดังเช่น ถ้าต้องการรับสถานีวิทยุเอเอ็มความถี่ ๖๕๐ กิโลเฮิรตซ์ ผู้ฟังก็จะปรับปุ่มเลือกสถานีบนเครื่องรับจนหน้าปัดบอกว่า ๖๕๐ กิโลเฮิรตซ์ ปุ่มนี้เองจะ ไปเปลี่ยนความถี่ของวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์ ให้สร้างความถี่ที่ ๖๕๐ + ๔๕๕ = ๑,๑๐๕ กิโลเฮิรตซ์วงจร มิกเซอร์จะทำหน้าที่คูณสัญญาณความถี่ ๑,๑๐๕ กิโลเฮิรตซ์ กับสัญญาณที่เข้ามาจากเสาอากาศ ผลของการคูณ สองสัญญาณเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดสัญญาณสองสัญญาณ สัญญาณที่หนึ่งจะมีความถี่เท่ากับผลต่างของความถี่ ของสัญญาณทั้งสอง สัญญาณที่สองจะมีความถี่เท่ากับผลบวกของความถี่ของสัญญาณทั้งสอง  

ขอขอบคุณ>>>>สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๒๓
20/3/52 โพสต์โดย ปลาทอง
5 จาก 13
ข้อความนั้นเข้าใจยาก และยาวไปหน่อยนะคะ แหะๆ

เอาใหม่ดีกว่า  โฮะๆๆๆ

1. ระบบเอเอ็ม (AM) หมายถึงระบบการผสมคลื่นที่เมื่อผสมกันแล้วทำให้ความสูงของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นเสียง จึงเรียกว่าการผสมทางความสูงของคลื่น (Amplitude Modulation) หรือ AM วิทยุ AM ให้คุณภาพของเสียงไม่ดีนัก เพราะเกิดการรบกวน ได้ง่าย เช่น ถูกรบกวนจากสถานีข้างเคียง เครื่องใช้ไฟฟ้า และที่สำคัญคือการรบกวนจากธรรมชาติ ได้แก่ เวลาฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า สภาพอากาศที่แปรปรวนมากๆ จะทำให้เสียงขาดหายเป็นช่วงๆ

2 ระบบ เอฟเอ็ม (FM) เป็นการผสมคลื่นทางความถี่ (Frequency Modulation) คือคลื่นวิทยุที่ผสมกับคลื่นเสียงแล้ว จะมีความถี่ไม่สม่ำเสมอ เปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นเสียง แต่ความสูงของคลื่นยังคงเดิม วิทยุ FM ส่งด้วยความถี่ 88 -108 MHz ในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 100 สถานี กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม ไม่เกิดสัญญาณรบกวนจากสภาพอากาศ
แปรปรวน แต่ส่งได้ในระยะประมาณไม่เกินประมาณ 150 กิโลเมตร ปัจจุบันนิยมส่งในแบบ สเตอริโอ ที่เรียกว่าระบบ FM Sterio Multiplex ซึ่งเครื่องรับวิทยุสามารถแยกสัญญาณแอกเป็น 2 ข้าง คือ สัญญาณสำหรับลำโพงด้านซ้าย (L) และ สัญญาณสำหรับลำโพงขวา (R)
20/3/52 โพสต์โดย ปลาทอง
6 จาก 13
20/3/52 โพสต์โดย ปลาทอง
7 จาก 13
เมกกะเฮิร์ทค่ะ เป็นหน่วยของคลื่น
ตามความถี่ที่ส่งสัญญาณมาค่ะ
20/3/52 โพสต์โดย arika
8 จาก 13
เอ้า...........วันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นกันนะจ๊ะ ด.ญ.มาดามมก

         คลื่นน่ะมีอยู่ทุกๆ ที่ ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  ในชีวิตประจำวันเราได้พบเจอ
คลื่นต่าง ๆ มากมาย เช่น คลื่นเสียง, คลื่นแสง, คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ, คลื่นน้ำ เป็นต้น
การที่เราเริ่มต้นจากการรู้จักคลื่น ก็ทำให้เราสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุบางประเภท
ที่มีลักษณะคล้ายกับคลื่น เช่น การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา, การเคลื่อนที่ของมวลที่แขวน
ไว้กับสปริง เป็นต้น ได้น่ะ

อ้าวแล้วคลื่นคืออะไร (What is a wave?)
         คลื่น คือ การเคลื่อนที่อย่างเป็นจังหวะ ซึ่งนำพาพลังงานผ่านสสาร หรืออวกาศ การ
ส่งผ่านพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนี้เกิดขึ้น โดยไม่ได้มีการนำพา สสารไปพร้อมกับ
พลังงาน

การแบ่งประเภทของคลื่น ตามความจำเป็นในการใช้ตัวกลาง
o       คลื่นกล (Mechanical waves): จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นเสียง,
คลื่นในเส้นเชือก, คลื่นน้ำ เป็นต้น
o       คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic waves): ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลางในการ
เคลื่อนที่ เช่น คลื่นแสง, คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น


เอาหล่ะคงจะพอมองเห็นคลื่นกันบ้างแล้วหล่ะนะ
ที่นี้เรามาดูคุณสมบัติทางกายวิภาคของคลื่นบ้างน่ะ

         ถ้าเรานำเชือกมาขึงให้ตึงแล้วสะบัดปลาย จะทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือก  ซึ่งถ้าเรา
สนใจรูปร่างของเส้นเชือกขณะเวลาใดขณะหนึ่ง (เหมือนถ่ายภาพนิ่ง)  เราจะเห็นรูปร่างของ
เส้นเชือกคล้ายกับในรูปข้างล่างนี้  ซึ่งก็คือรูปร่างของคลื่นนั่นเอง
         ซึ่งจุดที่อยู่สูงสุดเราเรียกว่า สันคลื่น (Crest) , จุดที่อยู่ต่ำสุดเราเรียกว่า ท้องคลื่น
(Trough)  และระยะจากแนวสมดุล (ตรงกลาง) ถึง ท้องคลื่น หรือ สันคลื่น เราเรียกว่า
แอมพลิจูด (Amplitude)
         ระยะจากสันคลื่นจุดหนึ่งถึงสันคลื่นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ติดกันเราเรียกว่า ความยาวคลื่น
(Wavelength) นั่นเอง
         (ไปดูคำอธิบายเรื่องความแตกต่างของ เอเอ็มและ เอ็ฟเอ็ม ของคุณปลาทองได้ครับ)


นั่น................เริ่มเข้าใจบ้างหรือยังล่ะ
เอาหล่ะเมื่อนึกรูปของคลื่นออกแล้วเราจะมาพูดถึงความถี่(Frequency)กัน

         ความถี่(Frequency) คือ จำนวนรอบ(ลูกคลื่น) ของคลื่นที่ผ่านจุด ๆ หนึ่งไปในหนึ่งหน่วยเวลา   ซึ่งจะมีหน่วยเป็น รอบต่อวินาที หรือที่เราเรียกว่า เฮิรตซ์ (Hz) นั่นเอง  (ตอนนี้
ก็คงจะเข้าใจที่ ตานุบอกให้ฟังแล้วนะครับ)
20/3/52 โพสต์โดย Nai Surathai
9 จาก 13
แล้วคลื่นไส้ล่ะเกิดจากอะไรครับ คุณสุราไทย ระวังนะกิ๊กแถวบ้านโทรมาบอกอาการ งานเข้าล่ะสิ
20/3/52 โพสต์โดย AVALON
10 จาก 13
ในการผสมสัญญาข้อมูลเข้ากับสัญญานพาห์นั้น อาศัยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคลื่นพาห์ ทำให้มีเทคนิคที่ใช้ในการทำ modulation 3 เทคนิค คือ
Amplitude Modulation (AM) แอมปลิจูดของสัญญาณพาห์จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของสัญญาน     ข้อมูลโดยคุณสมบัติอื่น ๆ ของสัญญาณพาห์คงที่
Frequency Modulation (FM) ความถี่ของสัญญาณพาห์จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของสัญญานข้อมูลโดยคุณสมบัติอื่น ๆ ของสัญญาณพาห์คงที่
Phase Modulation (PM) มุมเฟสของสัญญานพาห์จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของสัญญานข้อมูลโดยคุณสมบัติอื่น ๆ ของสัญญาณพาห์คงที่

ส่วน MHz เป็นการนำคำอุปสรรค M (mega-) มานำทำให้หน่วยมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1000 เท่า และหน่วยอนุพันธ์ (Derived units) คือหน่วยซึ่งมีหน่วยฐานหลายหน่วยมาเกี่ยวข้องกัน Hz (เฮิรตซ์) หรือ 1/s เป็นหน่วยของความถี่

hertz มาจากชื่อนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ชื่อ Heinrich Rudolf Hertz เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน แม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วย hertz ได้กำหนดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) แล้วเริ่มมาใช้แทน หน่วย รอบต่อวินาที (cycles per second หรือ cps) ในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) หน่วย Hz ได้ใช้ทดแทนการใช้ cps แทบทั้งหมด
20/3/52 โพสต์โดย mickey9732
11 จาก 13
โอย........หนอ......


         พลาดไปหน่อยครับ............ขอโทดนะครับตานุ ผิดไปนิดหนึ่งน่ะ
1 Hz(เฮิรซ์)             ก็คือ 1 รอบต่อวินาที
1 Khz(กิโลเฮิรซ์)     ก็คือ 1,000 รอบต่อวินาที
1 Mhz(เม็กกะเฮิร์ซ) ก็คือ 1,000,000 รอบต่อวินาที
1 Ghz(กิ๊กกะเฮิร์ซ์)   ก็คือ 1,000,000,000 รอบต่อวินาที
1 T(เตทตร้า์)          ก็คือ 1,000,000,000,000 ครับ (จำนวนทวีคูณของพัน(K, กิโล)ครับ)

ซึ่ง กิโล(K), เม็กกะ(M), กิ๊กกะ(G ), และเตทตระ(T) เป็นหน่วยของการเรียกจำนวนครับ
เราสามารถนำไปใช้เรียกได้ทุกอย่างที่มีค่านั้นๆ น่ะ เช่น ขนาดปัจจุบันฮาร์ทดิสขึ้นไปถึง TB
(เตทตร้าไบท์) แล้วน่ะ, กล้องถ่ายรูปนี้มีความละเอียด 8 M(เม็กกะพิกเซล[แปดล้านพิกเซล])


คุณ AVALON ครับ.......
         คลื่นไส้น่ะเป็นอาการของการที่ลำไส้แกว่งเตือนเมื่อถึงรอบที่จะต้องเพิ่มพลังงานเข้า
ไปแล้วน่ะ (หรือไม่งั้นก็เป็นเพราะว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปมากเกินว่าที่จะแกว่งไหวน่ะ) ส่วนที่
บ้านคลื่นไส้นั้นเป็นเพราะถูกคลื่นกระหน่ำเข้าไปครับ............... (อย่าคิดมาก คลื่นในทะเล
เวลานั่งเรือน่ะ)
20/3/52 โพสต์โดย Nai Surathai
12 จาก 13
คลื่น (wave) คล้ายกับคลื่นน้ำนี่แหล่ะครับ วัดจากส่วนเดียวกัน ถึงส่วนเดียวกัน เรียกว่า 1 ลูกคลื่น
เช่น วัดจากส่วนบนสุดของคลื่นลูกหนึ่ง ไปยังส่วนบนสุดของลูกคลื่นอีกลูกหนึ่งถัดไป คือ 1 ลูกคลื่น
1 Hz คือ คลื่น 1 ลูก(หรือเรียกว่า รอบ) มีความยาว พอดีกับ 1 วินาที  
1 MHz = 1 ล้านลูกคลื่น ใน 1 วินาที (เรียกว่าความถี่)

AM ง่ายๆ คือ การผสมคลื่นเสียง ให้ขี่ไปกับคลื่นวิทยุ โดยการเปลี่ยนแปลงทางความสูง ของลูกคลื่น
ย่านความถี่ที่ใช้งาน สูงสุดประมาณ 1650 KHz ( 1.65 MHz ) คลื่นนี้สามารถสะท้อนชั้นบรรยากาศโลกได้
จึงเดินทางได้ไกล เช่นอยู่นครสวรรค์ อาจจะรับคลื่น AM จากกรุงเทพฯ ได้ แต่คุณภาพเสียงจะไม่ค่อยดี

FM เมื่อเอาคลื่นเสียงผสมลงไปในคลื่นวิทยุ ทำให้ความถี่เปลี่ยนไป แต่ความสูงของคลื่นเท่าเดิม
แบบนี้จะให้คุณภาพเสียงดีกว่าแต่ ไม่สะท้อนชั้นบรรยากาศ จึงส่งไปได้ระยะทาง ไม่ไกลมากนัก ดังนั้น
เสาสายอากาศ ของสถานีวิทยุ FM จะสูง จะได้ส่งไปได้ ไกลๆ
20/3/52 โพสต์โดย Srinutch
13 จาก 13
โอ้ว์..........หนอ   ขออำไพ และขอบคุณ คุณ Nai Surathai.....ที่ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ผมก้ทิ้งตำรามาเป็น 10 ปีแล้ว .......จำสับสนผิดถุก....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ๊ะ--ฮ่า.ว.ว.ว.ว.ว.........ได้เจ้ามือ เมืองแกลง แว้ว.ว.ว.ว.ว.ว.ว..ว.

เปิดโปรแกรม ...." กูรูสัญจร...ตะลอนเมืองแกลง " กันเลยมั๊ย .......

บอกกล่าว ล่วงหน้า ขอลางาน ...ด้วย........

คุยไปคุยมา....ไหงเป็น เรื่อง เซ็ตๆ ย้อมๆ ไปได้ไง ..........

ผมเข้าร้านพวกนี้ผมไม่เครียดครับ .......เค้าเซ็ทผมก็ยิ้ม......
20/3/52 โพสต์โดย Tanu
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สามารถแปลเครื่องรับวิทยุ FM ให้รับคลื่นที่มีความถี่ มากกว่า 130 MHz ได้ป่าวครับ
การกระจายคลื่นวิทยุระบบ FM
วิทยุ
สงสัยจ้า ช่วยตอบที
รบกวนผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายเสียงทางคลื่นวิทยุ Fm และออนไลน์ทาง internet ชี้แนะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู