หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำถามเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความรัก | วิทยาศาสตร์ 5/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง อะไร ?

ตอบ

หมายถึง  คุณลักษณะ ที่มีความจำเป็นต้องมีในตัวของผู้ที่จะต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาตร์ในการแก้ปัญหา
5/6/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนวการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาคือ
จิตวิทยา
ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์
ผู้ปกครองมีความเชื่อและวิธีการที่จะส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู