หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปรมาตมัน อาตมัน โมกษะ แปลว่าอะไรหรอครับ
ปรมาตมัน อาตมัน โมกษะ แปลว่าอะไรหรอคับใครรุ้ชวยทีครับ TT
การแปล | ภาษาต่างประเทศ | ไวยากรณ์ 24/1/54 โพสต์โดย Ustop
คำตอบ
1 จาก 5
หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

หลักปรมาตมัน หมายถึง พลังธรรมชาติ เป็นอมตะไม่มีเบื้องต้นและสิ้นสุด  

หลักโมกษะ เป็นหลักปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งชีวิต ด้วยการนำอาตมันของตนเข้าสู่ปรมาตมัน

อาตมัน หรือ อัตตา หรือคำว่า อาตมา ที่พระภิกษุเรียกแทนตนเองนั้นเป็นคำๆเดียวกัน
24/1/54 โพสต์โดย Winyu444
2 จาก 5
ปรมาตมัน
Paramataman 1.universal existence and universal society
                      2.the perfection soul
                      3. the point of coalescence for all bodies, souls and matter in this universe
อาตมัน
Atman              1. Individual soul
                       2. the eternal core of the personality
                       3. self

โมกษะ
Moksha             1. the way of liberation from the cycle of death and rebirth
                         2. freedom from from the cycle of birth and death
                         3. ultimate goal of Hindu religious life by combining  Atman to Paramataman
24/1/54 โพสต์โดย 'O-O'
3 จาก 5
พราหมณ์จะสอนเรื่อง จิตหรือวิญญาณของคนเรานี้เป็นอัตตา(ตัวตนอมตะ) ที่จะล่องลอยออกจากร่างกายที่ตายไปแล้วเพื่อไปเกิดใหม่ได้ ซึ่งก็ทำให้เกิดความเชื่อนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า ผี เทวดา นางฟ้า เป็นต้นขึ้นมา และเรื่องเหล่านี้ก็ยังได้ปลอมปนเข้ามาอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนามาช้านานแล้วโดยชาวพุทธไม่รู้ตัว

ส่วนพุทธศาสนาจะสอนตรงข้ามกัน คือจะสอนว่า ทุกสิ่งเป็นอนัตตา (ไม่ใช่หรือไม่เป็นอัตตาอย่างที่พราหมณ์สอน) ดังนั้นเรื่องจิตเป็นอัตตาจึงไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนา

ลองศึกษารายละเอียดจากเว็บนี้ดู

****************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือ ศึกษาแล้วเกิด "ดวงตาเห็นธรรม"

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
30/1/54 โพสต์โดย whatami.net
4 จาก 5
ปรมาตมัน คือ สภาวะหนึ่งที่พ้นจากมายาและเมื่อพ้นจากปรมาตมันก็จะสู่เข้าสู่โมกษะ
โมกษะ คือ การหลุดพ้น(คล้ายๆของพุทธแต่ไม่เหมือนทั้งหมด)
อาตมัน คือ ดวงวิญญาณ
26/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
WTF
17/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วัดธรรมกาย...ดีจริงหรอ
การสิ้นสุดพระศาสนาไม่ได้แปลรวมว่าสิ้นสุดพระอรหันต์
ชื่อกัณฐิมาแปลว่าอะไร
ปริณ แปลว่า
สะอะไรแปลว่าดอกบัว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู