หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โรงเรียน 26/5/53 โพสต์โดย ปากัด
คำตอบ
1 จาก 6
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น และได้สัมผัสเอง ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองหรอกค่ะ
26/5/53 โพสต์โดย คนเจ็บ
2 จาก 6
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้ผู้เรียนรู้เกิดความกระตือรือร้น  อยากไปหาข้อมูลด้วยตัวเอง
ความรู้ไม่ได้มีแต่แค่ไหนหนังสือนะครับ บางสิ่งบางอย่างหนังสือก็ให้คำตอบไม่ได้
"มีแค่ความรู้   ขาดประสบการณ์"   ไปไม่รอดนะครับ
26/5/53 โพสต์โดย พ่Olป็ดขี้lxล่
3 จาก 6
สร้างความรู้ได้
ปฏิบัติธรรมได้
26/5/53 โพสต์โดย ฉันรักเมืองไทย
4 จาก 6
สวัสดีค่ะ

โดยปกติ การศึกษา การปฏิบัติธรรม มักมีครูผู้สอน แต่อย่างไรก็ดี มีบางท่านที่เรียนรู้ด้วย "สหชาติปัญญา" (สชาติปัญญาก็เรียก คือปัญญาที่เกิดมาพร้อมรูปขันธ์ หรือก็คือ วาสนาเดิมนั่นเอง) คือศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง

ดังเช่น ท่านพุทธทาส ที่ฝึกกรรมฐานจากคัมภีร์ภาษาบาลีด้วยตัวท่านเอง

สำหรับฆราวาสผู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง ควรศึกษาหลักการวัดผลการปฏิบัติธรรมที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) แนะให้ด้วยค่ะ เพื่อตรวจสอบว่า ตนปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ http://gotoknow.org/blog/nadrda/291099

และเมื่อปฏิบัติมาถูกทาง ศรัทธาควรเพิ่มขึ้นค่ะ จากสัทธินทรีย์ เป็นศรัทธาพละ http://gotoknow.org/blog/nadrda/354267

อนุโมทนาในความเพียรนะคะ
4/6/53 โพสต์โดย ป้าดา
5 จาก 6
การเรียนรู้ด้วยตนเองก็เท่ากับเป็นการค้นหาด้วยตัวเอง และค้นพบด้วยตัวเอง ไม่พึ่งพาใคร ไม่เชื่อตามใคร ทำให้เป็นอิสระ ไม่เป็นทาสทางความคิดของใคร

ลองศึกษารายละเอียดจากเว็บนี้ดู

****************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือ ศึกษาแล้วเกิด "ดวงตาเห็นธรรม"

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
3/1/54 โพสต์โดย whatami.net
6 จาก 6
มนสิชา
13/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมต้องเรียนรู้สังคมของตนเองและก็สังคมของอื่นๆ
คนที่ได้รับการศึกษามาดีจริงๆ คือคนที่ได้รับจากการศึกษามาด้วยตนเอง
ทำไมต้องเรียนหนังสือคับ
คุณจะเลือกอะไร?
คนส่วนมากมักไม่เห็นข้อเสียของตนเอง คุณว่าจริงไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู