หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระทรวง 20 กระทรวงมีอะไรบ้าง
กระทรวง 20 กระทรวงมีอะไรบ้าง
การบัญชี | พาณิชย์ 25/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
http://nok.ele.tripod.com/20.html

  สำนักนายกรัฐมนตรี
 1 กระทรวงกลาโหม
 2 กระทรวงการคลัง
 3 กระทรวงการต่างประเทศ
 4 กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
 5 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7 กระทรวงคมนาคม
 8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 และการสื่อสาร
11 กระทรวงพลังงาน
12 กระทรวงพาณิชย์
13 กระทรวงมหาดไทย
14 กระทรวงยุติธรรม
15 กระทรวงแรงงาน
16 กระทรวงวัฒนธรรม
17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 กระทรวงศึกษาธิการ
19 กระทรวงสาธารณสุข
20 กระทรวงอุตสาหกรรม
25/8/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
2 จาก 2
น่าจะมีบอกว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง
9/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชุมชนมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง
เทคโนโลยีเพื่อการทำงานมีอะไรบ้างค่ะ
ภารกิจของสาธารณสุขมีอะไรบ้าง ช่วยบอกหน่อย
วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ มีอะไรบ้าง
เจดีย์สมัยสุโขทัยมี3แบบคืออะไรบ้างอ่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู