หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติของพ่อขุนบานเมือง
ต้องการคำตอบด่วน!!!!!
การศึกษา 13/12/55 โพสต์โดย คนดีจ้า
คำตอบ
1 จาก 1
*....    พ่อขุนบานเมืองหรือขุนปาลราช  โอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (ขุนบางกลางหาว) บางแห่งระบุชื่อว่า ขุนบางกลางเมือง ขึ้นครองราชย์ปีใดไม่ปรากฏสันนิษฐานว่าขุนบานเมืองครองเมืองสุโขทัยสืบต่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่สวรรคตประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๒ และครองเพียง ๑ ปี จึงสวรรคต  หากสันนิษฐานว่า   ขุนบานเมืองครองราชย์ประมาณ พ.ศ. ๑๘๗๑  ต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองราชย์ คือ พ.ศ. ๑๗๖๒-๑๗๘๑ (๑๙ ปี) ก็หมายว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์นั้นสวรรคตประมาณ พ.ศ. ๑๗๘๑ ด้วย และทำให้ช่วงเวลาของรัชกาลนี้มีระยะเวลานานถึง ๔๑ ปี  เป็นเวลานานพอที่จะมีการสร้างวัด หรือโบราณสถานหรือมีเหตุการณ์สำคัญบ้าง แต่รัชกาลนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากนั้น จึงเชื่อว่าขุนผู้นี้น่าจะครองเมืองสุโขทัยในระยะเวลาสั้น.

*....   ด้วยเหตุนี้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จึงน่าจะครองเมืองสุโขทัยเป็นเวลายาวนานประมาณ ๑๙-๒๒ ปี คือ พ.ศ.๑๗๖๒-๑๗๘๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองสุโขทัยวางรากฐานอาณาจักร และขยายอาณาเขตให้กว้างไกล เป็นระยะเวลาที่ยังมีการปราบปรามหัวเมืองต่างๆ บางแห่งอยู่บ้าง ดังนั้นหลังจาก พ.ศ. ๑๗๘๑ จนถึงปีครองราชย์ของพ่อขุนบานเมือง คือ พ.ศ. ๑๘๒๒ เป็นรวม ๔๑ ปีนั้น อาณาจักรของเมืองสุโขทัยนั้นไม่ปรากฏว่า เป็นช่วงเวลาว่างกษัตริย์ หรือเป็นช่วงเวลาที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๘๒๒ (๒๒ ปี) มากกว่า เพราะดูจะสมกับระยะเวลาครองราชย์ และขุนบานเมืองนั้นครองราชย์ได้ ๑ ปีใน พ.ศ. ๑๘๒๒.

*....  พระราชกรณียกิจที่สำคัญ.
พ่อขุนบานเมืองได้ทำสงครามกับเมืองต่าง ๆ ในหลายประเทศเพื่อขยายอำนาจแห่งสุโขทัย ซึ่งพระองค์มีพระสามารถในการทำศึกสงครามมากนัก โดยมีสมเด็จพระอนุชาธิราช (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) เป็นแม่ทัพ ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า "กูไป่ท่บ้านท่เมือง ได้ช้าง ได้งวง ได้ปั่ว ได้นาง ได้เงือน ได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายเวนยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กู ดังบำเรอแก่พ่อกู" หมายความว่าเมื่อพระรามคำแหงยกทัพไปตีเมืองอื่นจนได้ชัยชนะ ก็นำช้าง ผู้คน ทรัพย์สินเงินทอง มาถวายแด่พระราชบิดา เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็กระทำอย่างเดียวกันกับพ่อขุนบานเมือง.

      .......ข้อมูลจาก......Siam.Inf.Org.
14/12/55 โพสต์โดย Pa-Mok
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในสมัยสุโขทัย เพราะอะไรคนไทยจึงรวมตัวกันต่อสู้ขับไล่ไม่ยอมให้ขอมมากดขี่
ปฐมกษัตริย์แห่งคนไทยพระองค์แรกคือใคร ขอย้ำว่าอย่าตอบพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เพราะอาณาจักรแรกคือสุวรรณภูมิครับ
ประวัติ ซากเมืองเก่าของยะหริ่ง
เพื่อนๆกูรู..มีใครเป็นลูกพ่อขุน (RU)บ้างคะ..
คำว่า"แพ้"
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู