หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบสังคมนิยมคือ
การศึกษา | สังคมศาสตร์ 9/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
สังคมนิยม  คือ  ระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ที่รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของประเทศ คือคณะรัฐบาลและประมุขของประเทศ เป็นระบอบการปกครองที่ไม่มีกษัตริย์เป็นประมุข จึงมีลักษณะเป็นสาธารณรัฐเสมอ ทรัพย์สินส่วนใหญ่รัฐบาลจะเป็นผู้รวบรวมไว้ และแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความไม่เท่าเทียม
9/11/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
สังคมนิยมคือระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ที่รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของประเทศ คือคณะรัฐบาลและประมุขของประเทศ เป็นระบอบการปกครองที่ไม่มีกษัตริย์เป็นประมุข จึงมีลักษณะเป็นสาธารณรัฐเสมอ ทรัพย์สินส่วนใหญ่รัฐบาลจะเป็นผู้รวบรวมไว้ และแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความไม่เท่าเทียม
9/11/54 โพสต์โดย สติง
3 จาก 3
ใส่ชื่อเล่นด้วย ไม่ยากเลยที่คุณจะแสดงความเป็นตัวตนของคุณเพื่อการปันแบ่งบนกระดานความรู้
25/11/54 โพสต์โดย due a way
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ยกตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมพร้อมคำอธิบายประกอบ
ถ้ามีคนไนห้องโดนแบนจากคนหนุกหนาานเพื่อนเยอะกลายเป็งคนไม่พูดไร้เพื่อน สงสานแต่ช้วยไม่ได้เพราะสังคมนิยม
ชาวไทคิดว่า คอมมิวนิสต์ เปันแบบใด ?
สารสนเทศคืออะไร
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู