หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัญจวัคคีย์ทั้ง5 มีใครบ้าง
ข้อมูล | นักกีฬา 3/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
1.อัญญาโกณทัญญะ
ไม่รู้เขียนถูกมั้ย
ที่เหลือไว้ให้คนอื่นตอบบ้าง
3/6/53 โพสต์โดย เด็กวิศวะ
2 จาก 7
ทำไมไม่ search หาใน google ครับ - - น่าจะได้เร็วกว่ามารอคำตอบจากเพื่อนสมาชิกนะครับ
3/6/53 โพสต์โดย ผิวหมึก
3 จาก 7
ปัญจวัคคีย์ แปลว่า นักบวชที่เป็นพวกกัน 5 ท่าน ที่มีชื่อว่า โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ
4/6/53 โพสต์โดย PS_Hope
4 จาก 7
ปัญจวัคคีย์ แปลว่า นักบวชที่เป็นพวกกัน 5 ท่าน ที่มีชื่อว่า โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ
27/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 7
โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ
5/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ
5/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
ปัจจวัคคียืทั้ง5มีใครบ้าง
4/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครไปงาน..........บ้าง
ใครใช้โทรสัพรุ่น aj บ้างค่ะ
จะมีใครบ้างไหม ที่สามารถทำให้คนทั้งโลกนับถือ
จำเป็นไมที่จะต้องอ่านพระไตรปิฏกทั้ง 45 เล่ม
รู้ทั้งรู้.........
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู