หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน เคลื่อนที่จากประจุลบไปยังประจุบวก
30/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 5
เอาตามกฏของโอห์มเลยครับ ง่ายดี แต่อันนี้ใช้กับไฟกระแสตรงครับ
กระแสไฟฟ้า ชื่อสากล คือ Current หน่วย Ampare ,A , I ก็ได้
ค่าความต่างศักษ์หรือแรงดันไฟฟ้า ชื่อสากล คือ Voltage หน่วย Voltage,V , E ก็ได้เช่นกันแล้วแต่จะใช้
ค่าความต้านทานไฟฟ้า ชื่อสากล คือ Resistance หน่วย Ohm ,R ,Omega ในอักษรกรีก
จากกฏของโอห์ม กระแสไฟฟ้าหาได้จาก I = E/R
ส่วนค่าอืนๆ ก็กลับสมการ เอานะ ง่ายนิดเดียว
ความหมายก็อยู่ใน สมการนั่นแหละ ง่ายๆ ครับ
26/5/53 โพสต์โดย นายไฟฟ้า
3 จาก 5
เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ของสิ่งที่มีความต่างศักดิ์ทางไฟฟ้า ผ่านตัวกลางชนิดต่างๆ
26/8/53 โพสต์โดย มิสเตอร์ B
4 จาก 5
เกิดจากการเคลื่อนตัวของ อิเล็กตรอน  จากที่ที่มีศักย์ไฟฟ้ามาก ผ่านตัวนำ ไปยังที่ที่มีศักย์ไฟฟ้าน้อยกว่า
เหมือนน้ำที่ไหลจากโรงปะปา ไหลไป บ้านคน คือโรงปะปามีแรงดันน้ำเยอะกว่าไง
5/1/54 โพสต์โดย picknick
5 จาก 5
การเกิดกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอะตอมหนึ่งอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปยังอะตอมหนึ่งเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนวงนี้สามารถหยุดเป็นอิสระได้ง่ายเนื่องจากเมื่อมีแรงหรือพลังงานที่มีขนาดมากพอ พลังงานที่อิเล็กตรอนวงนี้ได้รับก็จะกระจายไปให้กับอิเล็กตรอนทุกตัวที่อยู่ในชั้นนี้ถ้าธาตุใดมีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดน้อย เช่น 1 หรือ 2 ตัว แรงหรือพลังงานที่ได้รับก็จะมากทำให้หลุดเป็นอิสระได้ง่าย แต่ถ้าธาตุใดมีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดมากเมื่อมีแรงหรือพลังงานมากระทำอิเล็กตรอนทุกตัวก็จะเฉลี่ยรับแรงหรือพลังงานทำให้แรงหรือพลังงานลดลงอิเล็กตรอนก็จะไม่หลุดหรือเคลื่อนที่ไปยังอะตอมอื่น ฉะนั้นธาตุใดที่มีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดน้อยจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ง่ายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวนำไฟฟ้าและพวกที่มีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดมากส่วนใหญ่จะเป็นฉนวนไฟฟ้า
7/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พลังงานลมมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดใการผลิตกระแสไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า ต่างกันกับแม่เหล็กถาวรอย่างไรครับ
โดยธรรมชาติไฟฟ้าเป็นอย่างไร
วัดกระแสคอมแอร์แล้วกระแสขึ้นๆลงๆสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
เราสามารถตรวจสอบสนามไฟฟ้าให้ปลอดภัยได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู