หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
swot analysis คืออะไร
การตลาด | ธุรกิจ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
ารวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กร

SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่

   * S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
   * W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
   * O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
   * T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
28/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 6
คุณ Kullachartyo ตอบละเอียดดีค่ะ
20/3/53 โพสต์โดย Annie M
3 จาก 6
ผมเคยดำเนินการกับกลุ่มผู้บริหาร แล้ว พบว่า การจัดทำ SWOT ยากกว่าการแปล SWOT ควรได้ศึกษาวิธีการจัดทำมากกว่าการหาความหมาย
1/4/53 โพสต์โดย Dr.Tawat
4 จาก 6
ต่อยอดนะ
เราต้องระดมความคิดจากพนักงานบริษัท
อาจเริ่มจากตั้งคำถามเพื่อให้ พนง รวมคิด
โดยเฉพาะจุดอ่อน แข็ง
ในปัจจัยภายในนั้นผู้บริหารต้องการมาก
เพื่อการจัดทำสวอชอย่างมีผลดีเยี่ยม
ส่วนปัจจัยภายนอก ระดับบนๆขององค์กร ต่างร่วมกันระดมสมอง

ดังนั้นสรุปได้ว่า
ปัจจัยภายในจะได้จากพนงเป็นส่วนมาก
ปัจจัยภายนอกจะได้จากผู้บริหาร

นำข้อมูลทั้งหมดมาเข้าทฤษฎีระบบอีกครั้ง
โดยprocess ให้เกิดจาก พนง ทั้งองค์การระดมสมอง
และผลสรุปจะถูกนำมาวางบนดต๊ะประชุมผู้บริหารเพื่อสร้าง วิสัยทัศน์
และการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กร อย่างมีส่วนร่วมและเปี่ยมคุณภาพ ต่อไป
22/8/54 โพสต์โดย เหล่าแปะ
5 จาก 6
วิเคราะห์
15/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
มันคืออะไรเหรอค๊
4/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
bsc,swot,kpi,5 foces model
การสั่นสะเทือน Vibration by: Thermoscan Co., Ltd.
อุปทาน คืออะไร
มาตรฐาน iso คืออะไร
เกษตรกรรมแบบคอมมูน คืออะไรคะ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู