หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทคัดย่อ คืออะไร
ขอแบบการทำเลย
บทคัดย่อ 6/10/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 2
เอาตัวอย่างของรุ่นพี่ไปดูละกันนะ


บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน      ไม้อัดจากเปลือกทุเรียน
ประเภท             ทดลอง
โรงเรียน             .....................
คณะผู้จัดทำ            ....................
อาจารย์ที่ปรึกษา ....................

บทคัดย่อ
   โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “แผ่นไม้อัดจากเปลือกทุเรียน” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ เปลือกผลไม้แข็ง มาผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยการทำเป็นแผ่นไม้อัดที่ใช้เปลือกทุเรียนเป็นวัตถุดิบ ตอนที่ 1 ศึกษากรรมวิธีการผลิตกากใยจากเปลือกทุเรียน โดยนำเอาเปลือกทุเรียนที่ผ่านการต้มและไม่ต้มนำมาปั่นและตากแดด สรุปได้ว่ากากใยที่ได้จากเปลือกทุเรียนที่ผ่านการต้มมีความละเอียดมากกว่ากากใยที่ได้จากเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการต้ม ตอนที่ 2 ศึกษากรรมวิธีการผลิตไม้จากกากใยของเปลือกทุเรียน โดยนำกากใยของเปลือกทุเรียนที่ผ่านการต้มมาแบ่งเป็น  2 ส่วน ส่วนละ 100 กรัม ส่วนแรกนำมาผสมกับกาวลาเท็กซ์ต่อกาวน้ำต่อเรซิ่น 1:6:0 ส่วนที่สองนำมาผสมกับกาวลาเท็กซ์ต่อกาวน้ำต่อเรซิ่น 1:6:2 และกากใยของเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการต้มมาแบ่งเป็น  2 ส่วน ส่วนละ 100 กรัม ส่วนแรกนำมาผสมกับกาวลาเท็กซ์ต่อกาวน้ำต่อเรซิ่น 1:6:0 ส่วนที่สองนำมาผสมกับกาวลาเท็กซ์ต่อกาวน้ำต่อเรซิ่น 1:6:2 เมื่อได้ไม้ที่มีอัตราส่วนต่างกันนำไปทดสอบความแข็งแรง ตอนที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนของไม้ต่อกาว และเรซิ่นที่มีความแข็งแรงสูง จะได้ผลดังนี้ แผ่นไม้ที่ได้จากกากใยที่ผ่านการต้มมีความแข็งแรงมากกว่าแผ่นไม้ที่ได้จากกากใยที่ไม่ผ่านการต้ม และแผ่นไม้จากกากใยที่ผ่านการต้มแล้วผสมกาวมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ส่วนแผ่นไม้จากกากใยที่ผ่านการต้มแล้วผสมกาวและเรซิ่นมีความแข็งและสวยงาม จะได้ไม้จากเปลือกทุเรียนที่ทำด้วยตัวเอง เน้นต้นทุนการผลิตต่ำ แผ่นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนอาจจะมีความแข็งแรงทนทานไม่เท่าไม้จากธรรมชาติ แต่สามารถใช้แทนกันได้ในงานที่เล็กลงมา เช่น กล่อง กระดาน หรือผนังเบา เป็นต้น เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ที่มีราคาสูง ทั้งยังช่วยส่งเสริมผลักดันให้เป็นสินค้าทางด้านการเกษตร
6/10/51 โพสต์โดย แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
2 จาก 2
ว้าวขอบคุณครับ
13/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
real gdp คืออะไร
พนักงานส่วนตำบล คืออะไร
CEO คือ ไร ?
ค่าของxที่สอดคล้องกับสัมการ X ยกกำลังสอง-25=0 วิธีทำคือ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร2554เพื่ออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู