หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณคืออะไร?
   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือ Critical thinking (CT) skills เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป ซึ่งต้องการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่สามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีความหมายที่ตายตัวหรือเป็นเพียงหนึ่งเดียวของ “ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ” แต่ลักษณะที่สำคัญของ CT แสดงถึงความซับซ้อนของความคิดที่แสดงคุณสมบัติของความคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระเบียบ คิดอย่างละเอียด และการคิดอย่างรับผิดชอบที่ช่วยในการตัดสินใจ หรือเป็นการคิดที่คำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลัก

   CT จัดเป็นหนึ่งในทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งประกอบด้วย
 # การคิดสร้างสรร (creative thinking)
 # การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
 # การคิดแก้ปัญหา (problem solving)
 # การคิดตัดสันใจ (decision making)

   และที่สำคัญคือ ด้วย CT เป็นทักษะการคิดขั้นสูงมันจึงเป็นการคิดที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดทักษะนี้ขึ้น นอกจากนี้ CT ยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงอื่น เช่น การคิดสร้างสรร การคิดแก้ปัญหา และการคิดตัดสินใจ

ไปอ่านเกี่ยวกับ Critical thinking (CT) มาเลยเอามาฝากชาวกูรูจ้า :)

ข้อมูล 3/7/53 โพสต์โดย พินธ์
คำตอบ
1 จาก 3
ช่วยแก้ข้อการคิดตัดสินใจ

เห็นพิมพ์ผิดนะครับ
3/7/53 โพสต์โดย analysis
2 จาก 3
ถูกทุกข้อครับ

(เหมือนทำข้อสอบเลยแฮะ)
3/7/53 โพสต์โดย lam-inter
3 จาก 3
เรื่องนี้ยากมากเลยครับ เหมือนจะเป็นเรื่องสมัญสำนึกธรรมดาทั่วไป แต่ถ้ามองในเชิงลึกแล้วยากมากครับ ยิ่งเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ยิ่งยากมากเลย
3/7/53 โพสต์โดย แง้ววว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทักษะการคิด ^U^
ทักษะการคิด คือ
เคยทำแบบวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของตัวเองแล้วได้ "นักคิด"
ข้อใดวัดทักษะการคิดสูงที่สุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู