หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศิลป์คืออะไร
ศิลปะ | วัฒนธรรม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
ศิลป์ คือ ฝีมือ หรือ ฝีมือการช่าง การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะ หมายถึง วิจิตรศิลป์
13/4/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 2
ศิลป์คือ  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทางทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อที่ 1. เข้าใจวิธีสื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้
ข้อที่ 2. คิดริเริ่ม ดัดแปลง ยืดหยุ่น ใช้ทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆในการพัฒนางานทัศนศิลป์ตามความถนัด และความสนใจ
ข้อที่ 3. ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ประยุกต์ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
ข้อที่ 4. แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากประสบการณ์ จินตนาการโดยใช้หลักและความงามของศิลปะ ตามความถนัดและความสนใจ
ข้อที่ 5. แสดงความคิดเห็นต่อผลงานทัศนศิลป์ โดยวิเคราะห์ทัศนธาตุและความงามของศิลปะ
ข้อที่ 6. นำความรู้ เทคนิคและวิธีการทางทัศนศิลป์ที่ตนถนัดและสนใจมาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15/2/55 โพสต์โดย Friend PS
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำถาม ศิลป์ๆ ตอนเที่ยงคืนพอดี
หลักสูตรแกนกลางคืออะไร
ใครคือครู
แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนมีอะไรบ้าง
ม.4 สควท ,ม.4 สคว คือ อะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู