หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัญหาคณิตศาสตร ม.2 ช่วยหน่อยน่ะค่ะ
ถ้าอีก 12 ปีข้างหน้า อัตราส่วนระหว่างบุตรต่ออายุบิดาจะเป็น 1 ต่อ 3 ปัจจุบันบิดาอายุมากกว่าบุตร 34 ปี ปัจจุบัน บิดาอายุเท่าไร

ขอวิธีคิดด้วยน่ะคร้า ขอบคุนค่ะ ^0^
คณิตศาสตร์ | การบ้าน 27/2/54 โพสต์โดย popkondy
คำตอบ
1 จาก 2
ปัจจุบัน  บุตรอายุ  =   X       บิดา  =  X  + 34
 อีก 12 ปี ข้างหน้า อัตรา บุตรต่อบิดา   1  :  3
  X  + 12   ต่อ  X  + 34 + 12    =   1  :  3
  X  + 12   ต่อ  X  +  46           =   1  :  3
                    3( X + 12)          =  ( X  + 46 )
                    3X  +  36           =  X   +  46
                            3X - X        =   46 - 36
                                      X     =   5
บิดาอายุ   5  + 34     =  39  ปี
27/2/54 โพสต์โดย raffaelo
2 จาก 2
ถามอายุบิดา ก็สมมุติอายุบิดาเป็น x เลย พยายามอย่าสมมุติอายุบุตร โดยเฉพาะข้อสอบอัตนัย เพราะเวลาทำจนได้ค่า x แล้วมักจะตอบเลย ทำให้แม้จะคิกถูก แต่มันยังไม่ใช่คำตอบ
ปัจจุบัน
บิดาอายุ x
บุตรอายุ x-34

อีก 12 ปี
บิดาอายุ x+12
บุตรอายุ x-34+12 = x-22
อายุบุตร/อายุบิดา = (x-22)/(x+12) = 1/3
3(x-22) = (x+12)
3x-66 = x+12
2x = 78
x = 39
ตอบ บิดาอายุ 39 ปี
27/2/54 โพสต์โดย freebird
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท (ภาคค่ำ)
จบนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว ตอนนี้สนใจอยากศึกษาจิตวิทยาด้วยตนเอง
"หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ" คืออะไรคับ?
ปริญญาตรีทางการศึกษามีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู