หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สารชีวินทรีย์ ที่สามารถใช้แทนสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชได้ คืออะไร
ผมได้ยินชื่อ สารชีวินทรีย์ มาในระยะหลังนี้ ทราบว่ามีการค้นคว้า นำมาใช้แทนยากำจัดศัตรูพืชได้ สรุปว่า มีกี่ชนิดที่คิดค้นขึ้นมาครับ?
พฤกษศาสตร์ | ปลูกต้นไม้ 28/10/53 โพสต์โดย วีระชัย ทองสา
คำตอบ
1 จาก 2
สารชีวินทรีย์กำจัดศัตรูพืช
สารชีวินทรีย์  หรืออาจเรียกกันทั่วไปว่า “ยาเชื้อ” หรือ microbial insecticides มีการนำไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากพบว่า  สารเคมีก่อให้เกิดปัญหาข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ  หากใช้สารโดยขาดความรู้และขาดความระมัดระวัง รวมทั้งปัญหาที่มีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการตกค้างในอาหารซึ่งเกินค่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ปัจจุบันจึงมีผู้สนใจศึกษาหาสิ่งทดแทนสารเคมีเพื่อนำไปใช้ในการปราบศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

สารชีวินทรีย์กำจัดศัตรูพืช  (Microbial insecticidse, Biopesticides)
               สารชีวินทรีย์กำจัดศัตรูพืช (Microbial insecticides) หมายถึง สารกำจัดแมลงที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตซัว หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่น ๆ เช่น เส้นเดือนฝอย
               สารชีวินทรีย์หรืออาจเรียกกันทั่วไปว่า “ยาเชื้อ” หรือ microbial insecticides มีการนำไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากพบว่าสารเคมีก่อให้เกิดปัญหาข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ  หากใช้สารโดยขาดความรู้และขาดความระมัดระวัง รวมทั้งปัญหาที่มีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการตกค้างในอาหารซึ่งเกินค่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ปัจจุบันจึงมีผู้สนใจศึกษาหาสิ่งทดแทนสารเคมีเพื่อนำไปใช้ในการปราบศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
               จุลินทรีย์ที่มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำมาใช้เป็นสารฆ่าแมลงจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้คือ
               1. มีความปลอดภัย ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช จึงไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำการควบคุม (non target organism)
               2. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้และเข้ากันได้ดีกับศัตรูธรรมชาติอื่น ๆ
               3. ไม่มีการตกค้างบนพืชผล
               4. มีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย (target pest)
               5. ช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง และแมลงที่มีประโยชน์อื่น ๆ
6. จุลินทรีย์บางชนิดนำไปใช้ร่วมกับสารฆ่าแมลงหรือใช้สลับกันได้
               7. สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรม เช่น บรรจุขวดเช่นเดียวกับสารฆ่าแมลงอื่น ๆ
               8. สามารถใช้กับเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในการเกษตรได้

ชนิดของจุลินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นสารฆ่าแมลง
               1. แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt)
                  เป็นแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พบได้ทุกหนทุกแห่ง ทั้งในอากาศ ดิน น้ำ บนต้นไม้และใบไม้ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์   ลักษณะเฉพาะของ Bt คือ สามารถสร้างสารพิษ Delta-endotoxin เมื่อแมลงกินเข้าไปจะทำให้แมลงตาย เป็นทอกซินที่ไม่ทนความร้อน มีลักษณะเป็นผลึกของโปรตีนซึ่งเป็นส่วนผสมของ toxin และ enzyme เกาะกันอยู่เป็นผลึก   Bt เป็นจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น หนอนกระทู้หอม  หนอนใยผัก  หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนกินใบปาล์ม   หนอนผีเสื้อ   หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด เป็นต้น
               การทดสอบความเป็นพิษของ Bt  พบว่าไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และแมลงที่มีประโยชน์ในช่วงของการทดลองเป็นระยะเวลา 2 ปี ในไร่ที่ทำการทดสอบ  สำหรับความเป็นพิษเฉียบพลันในหนูทดลองโดยการกิน พบว่าค่า LD50 เท่ากับ 3940 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
               2. เชื้อ Nuclear Polyhedrosis virus (NPV)
                  เชื้อ virus NPV  จะอาศัยอยู่ในแมลงบางชนิด สามารถทำลายแมลงศัตรูพืชใน Family อื่น ๆ ได้ เช่น เชื้อ NPV จากหนอนไหมสามารถทำลายหนอนผีเสื้อหลายชนิด หรือเชื้อ NPV จากหนอนกินรังผึ้งสามารถทำลายหนอนเจาะสมอฝ้ายและหนอนคืบกระหล่ำปลี
                  จากการทดสอบความเป็นพิษของเชื้อ virus NPV โดยการให้กินและการสูดหายใจหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังในสัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย สุนัข และลิง ไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ ในสัตว์ทดลอง

               3. ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง (Entamopathogenic Nematodes)
                   ไส้เดือนเป็นพาราสิตถาวรของแมลงบางชนิด มีการเจริญเติบโต ขยายพันธุ์ มีการผสมพันธุ์ในตัวแมลงแล้ววางไข่และฟักเป็นตัวอ่อน พอเข้าวันที่ 3 (ขนาด 0.2-0.5 มิลลิเมตร) จะเข้าทำลายแมลงให้ตายได้  ไส้เดือนฝอยสามารถเข้าทำลายแมลงหลายชนิดซึ่งเป็นแมลงอาศัยให้ตายได้  แมลงอาศัยเหล่านี้ได้แก่ หนอนกระทู้หอม  หนอนกระทู้ผัก  หนอนใยผัก  หนอนเจาะยอดผัก  หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนทำลายยาสูบ   หนอนกอกล้วย  หนอนห่อใบข้าว  หนอนเจาะผลชมพู่  ด้วงเจาะลำต้นกล้วย  ด้วงงวงมันเทศ เป็นต้น
                   เชื้อจุลินทรีย์เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเมื่อผลิตขยายเป็นปริมาณมากในรูปการค้าได้แล้วโดยอาศัยเทคโนโลยีทางชีวภาพ ก็สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ เช่นเดียวกับการใช้สารเคมี สามารถนำมาใช้ทดแทนสารเคมีได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกร โดยมีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ที่มา :  http://www.vet.ku.ac.th/course/malinee/pesticides4.htm
28/10/53 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
2 จาก 2
ขั้นตอนคร่าว ๆ ของการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรมีดังนี้ค่ะ
1. ต้องตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่จะนำเข้ามีสารสำคัญ (active ingredients) อะไร เพื่อตรวจดูว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดใด ถ้าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ต้องขอขึ้นทะเบียนที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรก่อน
2. เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว ถ้าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องแจ้งดำเนินการนำเข้า แต่ถ้าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องขออนุญาตนำเข้าก่อน
3. เมื่อนำเข้าจริงแล้วต้องแจ้งข้อเท็จจริงตามข้อกำหนด
ขั้นตอนละเอียดกรุณาติดต่อสำนักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ฝ่ายวัตถุมีพิษ โทรศัพท์ 0 2940 6670, 0 2940 6675, 0 2940 6680 ต่อ 117 หรือ 0 2940 7317 ค่ะ
12/11/53 โพสต์โดย amleen asai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอวิธีกำจัดศัตรู
พืชชนิดใดที่นำมาสกัดเป็นสารฆ่าแมลงได้
ยาฆ่าแมลง มีสารเคมีอะไร
สารชนิดใด บ้างที่ใช้ป้องกัน กำจัดโรคพืช
ฟีโรโมน คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู