หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผลกรรมจากการผิดศีลข้อที่ 3 (ผิดลูก ผิดเมีย ผิดผัว เป็นชู้ เป็นกิ๊ก นอกใจ)
ศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจาร
หมายถึง การล่วงเกินผู้อื่น จะตัดสินว่าได้กระทำผิดในข้อนี้
โดยมีองค์ประกอบการตัดสิน คือ

- บุคคลนั้นไม่ควรล่วงเกิน คือ นอกเหนือจากตัวเราเอง ไม่ควรล่วงเกินทั้งสิ้น
- มีจิตคิดจะล่วงเกิน
- มีความพยายามและดำเนินการ
- ได้ล่วงเกินสมปรารถนา นับตั้งแต่อวัยวะถึงอวัยวะ เช่น การผิดประเวณี
หรือ การทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่การกระทำผิดในข้อนี้ คนส่วนมากมักจะนึกถึงการประพฤติผิดในกาม
หรือการล่วงประเวณี อันเป็นการกระทำลามก ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียน นั้นคือ
การทำผิดลูกเมียเขา ซึ่งเป็นความประพฤติที่สังคมทั่วไปไม่ยอมรับ ผู้ที่กระทำจึง
ต้องมีพฤติกรรมที่ปิดบังและซ่อนเร้น การกระทำอกุศลเช่นนี้ ผลที่จะได้รับใน
ปวัตติกาล (ภายหลังการเกิด) คือ

1. มีผู้เกลียดชังมาก
เพราะการกระทำที่ผิดลูกเมียเขา ย่อมสร้างความโกรธแค้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสียหาย ผลที่ได้รับคือ มีศัตรูและมีคนเกลียดชังมาก ในข้อนี้ทุกคนก็ต้องเคย
ประสบมา แต่อาจเป็นเพียงเศษกรรม เช่น เวลาที่มีเรื่องขัดใจกับใคร และมีการ
โต้เถียง ทำให้มองหน้ากันไม่ได้ หรือบางคนอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มียศถา
บรรดาศักดิ์ แต่ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของลูกน้อง เป็นต้น.

2.มีผู้คิดปองร้าย
เพราะได้เคยสร้างศัตรูสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่น ตัวอย่าง เช่น นักเรียน
บางคนเรียบร้อย ไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใคร แต่ถูกนักเรียนโรงเรียนอื่นรุม
ทำร้ายจนบาดเจ็บ อันนี้ผลที่เขาถูกทำร้าย ก็เพราะอดีตชาติเคยทำปาบข้อ
กาเมสุมิจฉาจาร และที่ต้องบาดเจ็บก็เพราะได้เคยทำปาณาติบาต มานั่นเอง
แม้กระทั้งสามีภรรยามีเรื่องระหองแหง การใช้สายตาและคำพูดทำร้ายจิตใจกัน
ก็ถือว่าเป็นผลของการกระทำอกุศลในข้อนี้เช่นเดียวกัน.

3.ขัดสนทรัพย์
ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความฝืดเคือง เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังที่เราได้เห็น
บางคนต้องเข้าโรงรับจำนำประจำ เพราะอดีตได้สร้างความ ไม่รู้จักพอ นั่นเอง.

4.อดอยาก ยากจน
เพราะการประพฤติผิดในกามหรือการล่วงประเวณีนั้น เป็นการกระทำที่ตนเอง
เป็นผู้ไม่รู้จักพอ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ (สามี ภรรยา ของตนเอง) แล้วยัง
ไปเบียดเบียนผู้อื่น จึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอยาก ยากจน.

5.เกิดเป็นหญิง
เพราะการกระทำอกุศลกรรมบถในข้อนี้จะเป็นไปแบบปิดบังซ่อนเร้น ไม่กล้า
เปิดเผย การกระทำที่ต้องหลบเลี่ยงเช่นนี้ จัดเป็นอำนาจอ่อนแบบที่เรียกว่า
สสังขาริก อันจะนำไปเกิดเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีความลำบากมากว่าผู้ชาย
มีความอับอายในบางสิ่งบางอย่างมากกว่า มีเรื่องที่ต้องปกปิดมากกว่า นั่นเอง.

6.เกิดเป็นกระเทย
ซึ่งเป็นเพศที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับ เพราะเหตุที่ได้เคยกระทำ
กาเมสุมิฉาจาร ที่สังคมไม่ยอมรับ นั่นเอง

7.ถ้าเกิดเป็นชายก็จะเกิดในตระกูลต่ำ
เพราะในขณะที่ตาย จิตจับอารมณ์ที่ดีและเป็นอำนาจของ อสังขาริก คืออำนาจ
ที่เด็ดเดี่ยว ทำให้เกิดเป็นผู้ชาย แต่เหตุที่เคยประพฤติผิดในกามที่ยังให้ผลอยู่
จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำและมีผลทำให้ขัดสนทรัพย์ และความอดอยากยากจน
ก็ตามมา.

8.ได้รับความอับอายอยู่เสมอ
คือเป็นคนเปิ่น ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ขบขันของคนอื่น พฤติกรรมที่แสดงออก
ไปจึงทำให้ตนเองต้องอับอาย เพราะเหตุที่เคยสร้างความอับอายไว้ให้ผู้อื่นนั่นเอง.

9.ร่างกายไม่สมประกอบ
คือ ร่างกายพิการ หรือเป็นผู้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดแผกแตกต่างไปจาก
คนอื่น เช่น มีความผิดปกติของอวัยวะบางส่วน อาจโตหรือเล็กผิดไปจากธรรมดา
เคยมีข่าวว่าหญิงคนหนึ่งมีอวัยวะเพศใหญ่โตผิดปกติ มีคนแห่กันไปดูมากมาย
เพราะมีร่างกายไม่สมประกอบ ซึ่งอาจทำให้ต้องได้รับความอับอายตามมา ทั้งนี้
เพราะอดีตชาติได้เคยล่วงเกินร่างกายของผู้อื่นนั่นเอง.

10.มากด้วยความวิตกกังวล
เพราะเหตุที่ได้เคยกระทำกรรมที่ต้องปกปิด กลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเอง
กระทำมา จึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล บางคนเมื่อมีหน้าที่
ที่จะต้องรับผิดชอบงานชิ้นหนึ่ง ก็มีแต่ความวิตกอยู่ตลอดเวลาจนงานนั้นสำเร็จ
นักเรียนบางคน พอใกล้สอบก็เกิดอาการท้องเสียบ้าง ปวดท้องบ้าง แต่เมื่อสอบเสร็จ
อาการปวดท้องนั้นก็หายไป สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลของความเครียด หรือความวิตก
กังวลนั่นเอง.

11.พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก
เพราะได้เคยทำพฤติกรรมที่เหมือนกับการไปพรากผู้เป็นที่รักของบุคคลอื่นหรือ
ผู้ที่มีเจ้าของ จึงทำให้ได้รับผลต้องสูญเสียหรือพลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก เช่น
สามีภรรยาที่เคยรักกัน แต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกัน จนต้องเลิกร้างไปในที่สุด
หรือหนุ่มสาวที่ต้องอกหัก และแม้กระทั้งเด็กที่ต้องกำพร้า ขาดพ่อ ขาดแม่ ล้วน
เป็นผลจากการทำผิด กาเมสุมิฉาจาร ทั้งสิ้น.

_.,-*^*-,.__.,-*^*-,.__.,-*^*-,.__

ขอขอบพระคุณ กระทู้ของคุณ อมิตาพุทธ
จาก เว็ป ธรรมจักร ดอท เน็ท ค่ะ

โดย แฮปปี้จังเลย :
ความรัก | เรื่องเซ็กซ์ | อารมณ์ | ปัญหาคาใจ 15/2/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
คำตอบ
1 จาก 9
เรื่องที่เขาห้ามเรื่องนั้นและมนุษย์ชอบครับ
15/2/53 โพสต์โดย khunfean
2 จาก 9
อ๊าคค ค ค

น่ากลัววว(สำหรับคนที่ทำหนะ)

เรามะกัว เพราะเรามะทำ เอิ๊กกก
15/2/53 โพสต์โดย หามน้อย
3 จาก 9
กรรมสมควรแก่กรรมเสมอ
15/2/53 โพสต์โดย tunder5134
4 จาก 9
กลัวอะ!!
T.T

เคยคิดจะทำ แต่ตอนนี้ไม่ล่ะ
15/2/53 โพสต์โดย FrameE
5 จาก 9
เคยแอบชอบแฟนเพื่อน แย่จัง ถึงว่ามีทุกข้อเลย ยกเว้นข้อ 5-6 นะ 555+

เอ้า พลาดไปแล้ว ตั้งใจทำความดีๆกว่า สบายใจ
15/2/53 โพสต์โดย สติง
6 จาก 9
สาธุ ศีลที่ต้องทำให้ได้เพื่อความสบายใจของตน และคู่รัก
15/2/53 โพสต์โดย bowkavi
7 จาก 9
สาธุ จ้า ^o^
15/2/53 โพสต์โดย Zn9iFzY ๏๏
8 จาก 9
ของแถม<*v*>
ผิดศีลข้อ 3 ไม่ใช่แค่....ล่วงเกินเมียชาวบ้านเท่าน้้น!
หญิงผู้ที่มีคนรักษาก็ผิดศีลข้อนี้ได้
นั่นคือ...
ลูกสาวมีพ่อแม่ดูแล
พอเป็นสาวมีคนรัก ปฏิเสธคนเป็นพ่อ ไม่ยอมให้พ่อดูแลแล้ว
มีคนดูแลใหม่ คือ คนรัก หรือ สามี
กระบวนการมีความรักธรรมชาติเป็นแบบนี้ ง่ายๆ
ดังนั้น เมื่อพบรัก จะทะเลาะกับคนเป็นพ่อ ไม่แปลก อย่า...งงงวย
ถ้ามีประสบการณ์แบบนี้ บางทีงานแต่งงานจะมาถึง
พ่อดูแลลูกสาวจนกว่าลูกสาวจะเปลี่ยนคนดูแล แปลว่า...
การแอบไปมั่วกับหญิงสาววัยรุ่น โดยพ่อแม่เขาไม่รู้ ก็ผิดศีลข้อ 3
จำไว้นะ... จำไว้นะ... วัยรุ่นที่ปล่อยตัว ปล่อยใจตามวัย
อย่าทะนงว่า ไม่เอาเมียชาวบ้านไม่ผิดศีล คุณผิดศีลข้อ 3 ทุกเมื่อเชื่อวันแล้ว
แล้วจะประสบกรรมน่ารำคาญพวกนี้แน่ๆ
21/2/53 โพสต์โดย ฉันรักเมืองไทย
9 จาก 9
ขอบคุณนะค่ะ ทำให้ไม่กล้าไปมีกิ๊ก ฮุๆ
21/2/53 โพสต์โดย SWeet Angel
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อะไรถือว่าผิด
คำขอโทษก็สำคัญนะ
การขอที่ไม่ต้องละอาย การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย
ธรรมะ กับ ป.(วิสุทธิปัญญา)ปัญญาปาฎิหาริย์ -( ความหมายของคำว่า -อดทน-อดกลั้น-และให้อภัย)
สิ่งที่ผิดศีลธรรม(อบายมุข)ใช่มั้ยที่ทำให้ชาวโลกสับสนวุ่นวาย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู