หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แผนธุรกิจคืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ กระบวนการนำแนวความคิด ที่จะจัดตั้งกิจการหรือขยายองค์กรธุรกิจที่มีอยู่เดิม มาสู่แผนปฏิบัติงานที่มีความเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน และเป็นเครื่องมือในการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านต่างๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งทางด้านเงินทุน วัตถุดิบ และช่องทางการตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะแสดงให้ทราบถึงแนวทางการตระเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือแม้กระทั่ง การเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของกิจการหรือองค์กรในแต่ละช่วงเวลา
26/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 4
อยากศึกษาการทำแผนธุรกิจ แนะนำให้อ่าน คู่มือการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ SME พร้อมคำแนะนำและ รูปแบบการเขียนแผนอย่างละเอียด
9/10/53 โพสต์โดย davich
3 จาก 4
ตัวอย่างแผนธุรกิจเพียบเลยครับ ...

http://sites.google.com/site/ibusinessplan/
24/1/54 โพสต์โดย mrsavebook
4 จาก 4
แผนงานธุรกิจ Business  Plan  เป็การกำหนดแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดเกียวกับกิจกรรมต่างในการดำเนินธุรกกิจทั้งหมด
15/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากรู้การเขียนแผนธุรกิจ >>คิดไม่ออกทำแบบไหนทำเรื่องไรดี<<
ปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาปี55 ฉบับที่เท่าไร เริ่มปีไหน สิ้นสุดปีไหน
ทำธุรกิจส่วนตัว ต่อโทอะไร
รบกวนด้วยนะครับ
อาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกินนำแนวคิดศาสตร์แพทย์แผนจีนมาวิเคราะห์โดยใช้หลักแพทย์แผนปัจจุบันประกอบ...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู