หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สมาชิกประเทศอาเซียนนับถือศาสนาใด
ศาสนา | ต่างประเทศ | ประวัติศาสตร์ 28/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
ไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา,สิงคโปร์,เวียดนาม นับถือ พุทธ
มาเลเซีย,อินโดนีเซีย,บรูไน นับถือ อิสลาม
ฟิลิปปินส์ นับถือ คริสต์
28/1/55 โพสต์โดย Tsutomu
2 จาก 8
หลายศาสนาค่ะ
28/1/55 โพสต์โดย มารีอา
3 จาก 8
หลากหลายครับ

ไทย  มีพุทธ  คริสต์  อิสลาม    บางคนเชื่อผีสางเทวดาก็มี
มาเลเซีย  มีอิสลาม   อินโดู   คริสต์  พุทธนิกายมหายาน  ฯลฯ
 พม่า  พุทธ  คริศต์  นับถือผีสำหรับชนชาวเขาบางเผ่า

เวียตนาม  มีพุทธ  อิสลาม   คริสต์  

อินโดนีเซีย  อิสลาม  คริสต์   นับถือผีก็มี  อินดูก็มี

เขมร   พุทธ  คริสต์   นับถือผี  อินดู

ลาว   พุทธ  คริสต์  นับถือผีสำหรับบางชนเผ่า

บรูนาย  อิสลาม

ติมอร์  อิสลาม  คริสต์  นับถือผี

และหลากหลายในทุกประเทศ
28/1/55 โพสต์โดย ผู้เฒ้าหรรษา
4 จาก 8
ประเทศสมาชิกที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมอิสลามและมีเชื้อสายมลายูที่มีประชากรรวมกันกว่า 300 ล้านคน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ และรวมถึงตอนใต้ของฟิลิปปินส์ และไทยอีก 6 ล้านกว่าคน) หรือกว่าครึ่งของประชากรอาเซียน
1/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 8
ประชาคมอาเชียน ศาสนาอิสลามประมาณ 300 กว่าล้านคนครับ
ที่เหลือ ก็พุธ ฮินดู คริสต์ กระจายไปตามสัดส่วนครับ
1/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
การนับถือศาสนาต่างๆในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน มีดังนี้ค่ะ
[1] ประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ 93.83% ศาสนาอิสลาม 4.56% ศาสนาคริสต์ 0.80% ศาสนาฮินดู 0.086% ลัทธิขงจื๊อ 0.011% และอื่นๆ 0.079%
[2] ประเทศบรูไน นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี่ 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆตามมา
[3] ประเทศอินโดนีเซีย นับถือนับถือศาสนาอิสลาม 87% นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ุ 6% นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก 3.5% นับถือศาสนาฮินดู 1.8% และนับถือศาสนาพุทธ 1.3%
[4] ประเทศลาว นับถือศาสนาพุทธ 75% นับถือผี 16-17% ที่เหลือเป็นคริสต์ (ประมาณ  1  แสนคน) และมุสลิม (ประมาณ  300  คน)
[5] ประเทศมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลาม 55% นับถือศาสนาพุทธ 25% นับถือศาสนาคริสต์ 13% นับถือศาสนาฮินดู 7% และลัทธิศาสนาพื้นเมือง 4%
[6] ประเทศพม่า นับถือศาสนาพุทธ 92.3% ศาสนาคริสต์ 2% ศาสนาอิสลาม 4% ศาสนาฮินดู 1.7%
[7] ประเทศฟิลิปปินส์ นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 83% ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 9%  นับถือศาสนาอิสลาม 4% ไม่นับถือศาสนาใดๆ 2% นอกจากนั้นนับถือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ดาวตก ผีพุ่งใต้ และรวมไปถึงการนับถือบูชาสัตว์บางชนิด เช่น นก และจระเข้  ต้นไม้ใหญ่ ที่มีอายุมาก แม่น้ำ ก้อนหิน
[8] ประเทศสิงคโปร์ นับถือศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ 51% นับถือศาสนาอิสลาม 15% นับถือศาสนาคริสต์ 15% นับถือศาสนาฮินดู 4%  และร้อยละที่เหลือคือลัทธิอื่นๆ
[9] ประเทศกัมพูชา นับถือพระพุทธศาสนา 95% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 0.3%
[10] ประเทศเวียดนาม นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน 78% ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 7% ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 5% ศาสนาจ๋าว ได่ 2% ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 1% อื่นๆ (ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, ลัทธิฮวา ห่าว, อิสลาม, ไม่มีศาสนา, อื่นๆ; 7%)

เพิ่มเติม
[1] ประเทศติมอร์ตะวันออก นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 90% อิสลาม 5% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 3% อื่นๆ (พุทธ, พราหมณ์-ฮินดู, อื่นๆ) 2%
[2] หมู่เกาะโคโคส นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์ 80% อื่นๆ 20%
[3]  เกาะคริสต์มาส (ออสเตรเลีย) นับถือพระพุทธศาสนา 36% อิสลาม 25% คริสต์ 18% ลัทธิเต๋า 15% อื่นๆ 6%
[4] หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (อินเดีย) นับถือพราหมณ์-ฮินดู 71% พุทธ, คริสต์, ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, อิสลาม, ซิกข์
[5] ประเทศปาปัวนิวกินี นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 27% อีวานจีลิค ลูเทอแรน 20% เธอะ ยูไนเต็ด เชิร์ช 12% คริสต์นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ 10% Pentecostal 9% คริสต์นิกายอีแวนเจลิค 7% คริสต์นิกายแองกลิกัน 3% คริสต์นิกายอื่น ๆ 8% อื่น ๆ 4%
28/7/55 โพสต์โดย Guru Nina
7 จาก 8
เวียดนาม นอกจากศาสนาพุทธ และศริสต์ แล้ว ยังต้องกล่าวถึงลัทธิ ฮวา ห่าว (Hoa Hao)และ ลัทธิกาว ด่าย (Cao Dai) ทั้งสองลัทธิความเชื่อนี้เป็นความเชื่อในท้องถิ่นของชาวเวียดนาม  ลัทธิ ฮวา ห่ามถูกก่อตั้งในปี 1939 และรับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในเขตฝั่งตะวันตกของภาคใต้ เวียดนาม  ส่วนลัทธิกาว ด่าย ได้เกิดขึ้ในปี 1926  ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางในตอนกลางทางภาคใต้ของเวียดนามและที่ราบสูงตะวันตกของประเทศเวียดนาม
22/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
ประเทศที่ประชากรส่วยใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
29/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่นับถือพุทธศาสนาบ้าง
อาเซียน+3คืออะไร
ประเทศในย่านอาเซียนนอกจากไทยและเวียดนามมีประเทศอะไรบ้างที่มีหน่วยซีล
asean+6 คืออะไร
นายกฯมีความสำคัญต่ออาเซียนอย่างไรคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู