หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มหาวิทยาลัยที่ไหนเปิดสอนปริญญาโทออนไลน์ ?
อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยที่ไหนเปิดสอนปริญญาโทออนไลน์ ?
5 17/8/51 โพสต์โดย Life
คำตอบ
1 จาก 20
มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
17/8/51 โพสต์โดย moui
2 จาก 20
มหาวิทยาลัยรังสิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำสังคม ธุรกิจ การเมือง
- หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรนิติสาสตร์บัณทิตระบบการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
17/8/51 โพสต์โดย RYUTAZA
3 จาก 20
ม.รังสิต ครับ
6/9/51 โพสต์โดย stone2482
4 จาก 20
ม.สุโขทัย ก็มีนะ
12/9/51 โพสต์โดย chada
5 จาก 20
เรียนหลักสูตรออนไลน์ อาจจะไม่ได้รับการรองวุฒิ จาก ก.พ. นะครับ
หากสนใจงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

แต่หากยังสนใจข้อมูลข่าวทุนการศึกษา เข้ามาที่เว็บนี้ ได้เลยนะครับ
www.igotgrants.com เว็บทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
23/7/52 โพสต์โดย igotgrants.com
6 จาก 20
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรออนไลน์ มีการรับรองวิทยฐานะหลักสูตรจาก สกอ เรียบร้อยแล้วครับ สามารถตรวจเช็คได้จากเวป สกอ ได้เลยครับผม มีสิทธิ์ในปริญญาเช่นเดียวกับการเรียนปริญญาโทในประเทศทุกมหาวิทยาลัย การเรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่าย มีกรอบและมาตรฐานหลักสูตร ไม่เหมือนกับการเล่นโปรแกรม MSN หรือโปรแกรมอื่นๆ จะต้องมีการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ เสมือนคุณนั่งเรียนโดยตรง แต่คุณนั่งเรียนอยู่ที่บ้านคุณ แต่ต้องทำรายงาน มีกิจกรรมพบปะเพื่อแลกปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหาและตอบข้อซักถามกับอาจารย์ผู้สอน สุดท้ายคุณต้องทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และต้องสอบให้ผ่านเช่นเดียวกับการเรียนภาคปกติของทุกมหาวิทยาลัย เพียงแต่อาศัยช่องว่าที่ว่าคุณไม่ต้องเดินทางมาเรียน คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึง แล้วมีความมุ่งมั่นในการเรียน เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สำเร็จในสาขาวิชาชีพที่ตัวเองรักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณ สังคม ต่อไปได้
สนใจเชิญเข้าไปศึกษาดูได้ที่เวป มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th
12/12/52 โพสต์โดย MA-online 2
7 จาก 20
หลักสูตรนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำสังคม ธุรกิจ การเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองตั้งแต่ปี 49 แล้ว  มาเรียนด้วยกันสิ.
http://202.44.139.2/CHE_curr_scan/document/20090130102228.pdf

เช็คทุกสูตรทุกมหาวิทยาลัยตามนี้
http://202.44.139.2/CHE_curr_scan/
16/5/53 โพสต์โดย ธุลีเล็กๆในจักรวาล
8 จาก 20
ตอนนี้มีเปิดหลายที่เลยค่ะ แต่ขอแนะนำของ ม.สุโขทัย
5/8/53 โพสต์โดย noomink
9 จาก 20
มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดสอน ป.ตรี / โท / ประกาศนียบัตร  ระบบทางไกลอินเทอร์เนต   เรียนออนไลน์
เริ่มเปิดหลักสูตรตั้งแต่ ปี 2549 ปัจจุบันมีนักศึกษาจบไปแล้วหลายรุ่น
1.  ปริญญาตรี (ใบที่ 2 )  หลักสูตรนิติศาสตร์
2.  ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง
3.  ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านกฎหมาย

รับรองหลักสูตรโดย สกอ.
ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.rsu-cyberu.com
โทร  02-997-2220 ต่อ 3650, 3467  หรือ 081-4856876 , 089-4794408
5/11/53 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
10 จาก 20
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขา M.S. Management, M.S. ICT, M.S.eLearning Methodology บริการจัดศูนย์สอบต่างประเทศ หากไม่สามารถเดินทางกลับมาสอบปลายภาคที่ประเทศไทย  กำลังเปิดรับสมัครสำหรับภาคการศึกษาใหม่ มกราคม 2554ค่ะ   สนใจสอบถามข้อมูลได้ค่ะ 02-723-2944, 02-723-2915 email : elearning.au.edu
1/12/53 โพสต์โดย ABAC_eLearning Program
11 จาก 20
ม.รังสิต ม. สุโขทัย
6/12/53 โพสต์โดย ภีชนิกา
12 จาก 20
ศูนย์การเรียนรู้ไทยบัณฑิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2553  ระดับ ป.ตรี - ป.โท ระบบศึกษาทางไกล วิทยาลัยพิษณุโลก ดังนี้

• ป.ตรี ระบบศึกษาทางไกล ---> เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 1-2 ปีครึ่งจบ
o การจัดการ
o การตลาด
o การบัญชี
o คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
o รัฐประศาสนศาสตร์
• ป.โท ระบบศึกษาทางไกล ---> เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 15 เดือนจบ
o บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
o บริหารการศึกษา (ME.d)
o รัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.)

สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ อ.พีรพล 080-6613299  เว็บไซต์ : www.thaibundit.com  e-mail : peerapol_teacher@hotmail.com
7/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 20
แล้วการสอบ ก็สอบผ่าน internet เหรอครับ
30/1/54 โพสต์โดย ZatanX
14 จาก 20
เ้รียนในห้องเรียนมี interaction ดีกว่าครับ
ขอแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นานาชาติ) iMBA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

1) เป็นหลักสูตร MBA ภาคอินเตอร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ
2) เลือกทำวิทยานิพนธ์แผน ก. หรือ ข.
3) เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์
4) หลักสูตร 2 ปี
5) สอนโดยอาจารย์ทรงคุณวุฒิทั้งจากไทยและเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามได้ที่:
โทร: 66-74-287854
e-mail: imba.psu@gmail.com
Website: http://imba.mgt.psu.ac.th/index.html
20/2/54 โพสต์โดย เอAเจJ
15 จาก 20
เห็นว่า MBA ของ ม.หอการค้า มีน่ะ
28/2/54 โพสต์โดย Chakka
16 จาก 20
เปิดแล้ว  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต  ระบบเรียนออนไลน์   รับสมัครผู้ที่มีวุฒิ  ม.6  ปวส.  ไม่จำกัดอายุ  และอาชีพ   สามารถเรียนไปด้วยทำงานด้วย
เริ่มเปิด   ภาคการศึกษา 1/2554  เริ่มเรียน  13 มิถุนายน 2554    เปิดรับสมัคร  15  มีนาคม 2554 จนถึง  6 มิถุนายน 2554
ดูร่ายละเอียดได้ที่ www.rsu-cyberu.com
โทร 02-99722220-22 ต่อ 3650 หรือ 089-4794408
หลักสูตรรับรองโดย สกอ.
11/3/54 โพสต์โดย detailonline
17 จาก 20
หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์  2 หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง   เรียนจบได้เร็ว ภายในปีครึ่ง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโยสารสนเทศ  
สมัครเรียน ภาคการศึกษา (1/2554 ) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มิถุนายน 2554  รับสิทธิ์พิเศษ ศึกษาดูงานต่างประเทศฟรี ในวงเงิน 20000 บาท
ด่วน รับจำนวนจำกัด
11/3/54 โพสต์โดย detailonline
18 จาก 20
ขอโทษที่เข้ามาถามคืออยากรู้ว่าที่แนะนำมาเรียนแล้วจะตกงานมั๊ยคะ  อายุ 39 ปีแล้วค่ะ
6/9/54 โพสต์โดย ส้ม-จี๊ด
19 จาก 20
ไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนครับ แต่จะตกงานหรือเปล่าไม่รู้ครับ
27/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 20
ABAC ก็ น่าสนใจ นะครับ ราคารวมตลอดหลักสูตร ประมาณ สองแสนห้าหมื่น บาท

http://www.elearning.au.edu/about-gsel/
28/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรียนปริญญาโทอะไร สาขาไหนดีครับ
ยินดีกับ doraemon_pin นักศึกษาปริญญาโท คนใหม่ด้วย จ้า ?
ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ รับจากใคร
กว่าจะขึ้นเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในกูรู
จบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อโทด้านไหนดีค่ะ ถ้าอยากเป็นครูในมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู