หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทําวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ?
คณิตศาสตร์ | รายงาน | วิทยานิพนธ์ 9/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
มันก็น่าสนใจหลายประเด็นนะ แต่คุณจะเน้นประเด็นไหนล่ะ
9/8/54 โพสต์โดย Annie M
2 จาก 2
ทำสื่อให้เด็กเข้าใจในเรื่องยากๆให้ง่ายขึ้น
จากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
9/8/54 โพสต์โดย กัสจัง NU
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทํางานไรกันบ้างครับ
พระราชดํารัสเกี่ยวกับการทํางาน
งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา
ทําไมต้องเรียกเลข2ว่าเลข2
ทําเศษส่วนให้เป็นจํานวนเต็ม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู