หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา อบต
วิทยานิพนธ์ 4/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
แนวที่สำคัญ คือ การปกคครองตนเอง ภายในท้องถิ่นของตน / ตามหลักการกระจายอำนาจ การปกครอง
4/3/55 โพสต์โดย citizen
2 จาก 2
ผมคิดว่าน่าจะใช้ตามหลักของศาสนาพุทธ
ประชาชนร่วมใจกันด้วยความศรัทธาในการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้นำท้องถิ่นต้องจริงใจและซื่อสัตย์ต่อประชาชน
4/3/55 โพสต์โดย Mr.Small
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถนะครู
แนวคิดเกี่ยวกับสังคม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู