หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขั้นตอนการเสนอโครงงาน ประกอบด้วยอะไรบ้างคับ
รายงาน | การศึกษา 28/12/55 โพสต์โดย ดอล
คำตอบ
1 จาก 1
มีหลายขั้นตอนในการทำโครงงาน
1. การทำโครงงาน ทั้ง ทดลอง หรือ ประดิษฐ์ และสำรวจ
2. การทำรายงานโครงงาน  5 บท
3. การทำผังโครงงาน
4.  การรายงานโครงงาน
28/12/55 โพสต์โดย ครูเกียรติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขั้นตอนแรกของการจัดทำโครงงานคืออะไร
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ไม่เคยมีใครทำ??
การเขียน "เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง" ในโครงงานวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอย่างไร
การเขียนโครงงาน ภาษาไทย ช่วงชั้น ม4ม5ม6 เขียนไงครับ
โครงงานวิจัย1.ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างไร2.ประเภททดลองเป็นอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู