หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์การและการจัดการคืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
องค์การและการจัดการ (Organization and Management) เรียกย่อๆว่า O&M เป็นภารกิจที่มีความสำคัญองค์การมาก  เพราะเป้าหมายของการจัดองค์การและการจัดการก็คือเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  นั่นคือ  ประหยัดเวลา  ทรัพยากร  แรงงาน  และได้ผลผลิตสูง
29/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 3
องค์การ หมายถึง การที่คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมทำกิจกรรมตามแนวทางหรือวิธีการที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
การจัดการมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
1.มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
2.มีลักษณะเป็นศาสตร์และศิลป์
3.มีการผสมผสานทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
4.มีลักษณะเป็นกระบวนการ
24/12/52 โพสต์โดย buek
3 จาก 3
ครับเป็นการจัดการองค์กรโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารอัตรากำลังคนกับภาระงาน
22/2/53 โพสต์โดย Chal
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มาตรฐาน iso คืออะไร
การบริหารและการจัดการแตกต่างกันอย่างไร
คุณสมบัติของการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การบริหารกับการจัดการต่างกันอย่างไร
หามาตรการจัดการกะพวกระทู้สร้างความแตกแยกยังไงดีครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู