หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หนังสือมอบฉันทะ กับ หนังสือมอบอำนาจ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
หนังสือมอบฉันทะ กับ หนังสือมอบอำนาจ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และใช้อย่างไร จำเป็นต้องมีพยานลงลายมือชื่อหรือไม่
กฏหมาย 30/4/54 โพสต์โดย 9tamagot
คำตอบ
1 จาก 3
คล้ายกันครับ ผิดที่หนังสือมอบฉันทะ ไม่ต้องมีพยานเซ็นต์รับรอง แต่ หนังสือมอบอำนาจ ต้องมีพยานเซ็นต์

รับรอง  ความหมายหนังสือ สองอย่างคือ เจ้าของจริง ไปทำธุรกรรมนั้นไม่ได้ ก็เลยมอบหมายให้บุคคลอื่นแทนตน
30/4/54 โพสต์โดย bennutw
2 จาก 3
มอบอำนาจ สามารถมีอำนาจตามที่มอบได้
มอบฉันทะ ทำตามที่มอบได้อย่างเดียว
ปกติก็ใช้แต่มอบอำนาจเท่านั้นโดยทั่วไป มอบฉันทะไม่ค่อยจะเห็นเท่าไร
30/4/54 โพสต์โดย Mayk
3 จาก 3
หนังสือมอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจสามารถทำธุรกรรมได้หลายครั้งจนเสร็จการที่ได้รับมอบอำนาจ  ถ้ารับมอบให้ทำการครั้งเดียวติดอากรแสตมป์ 15  บาท ถ้าหลายครั้งต้องติดอากรแสตมป์  30 บาท  แล้วแต่ชนิดของหนังสือมอบอำนาจ  และต้องมีพยานลงลายมื่อชื่อเป็นพยานสองคน   ส่วนใบมอบฉันทะหมายถึงเอกสารที่ผู้รับมอบให้ไปทำการอย่างไรก็ต้องเขียนให้ชัดเจนและใช้ได้เพียงครั้งเดียวตามที่ได้รับมอบ   หากไปทำครั้งใหม่ก็ต้องทำใบมอบฉันทะไหม่  แต่ใบมอบฉันทะไม่ต้องติดอากรแสตมป์  แต่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อสองคนเหมือนกันครับ
3/5/54 โพสต์โดย อานนท์ 2010
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำหนังสือมอบอำนาจอายุไม่ถึง 20 ปี เพื่อที่จะไปทำพลาสปอร์ตให้พ่อหรือแม่เซ็น
มาตรา 264 กับมาตรา 265 อาญา แตกต่างกันอย่างไร
ตั๋วจำนำไม่ใช่ชื่อเราไถ่ได้ไหม และถ้าไม่มีใบมอบฉันทะมีแต่สำเนาบัตรประชาชนของคนที่จำนำเราจะสามารไถ่ได้ไหม
รถไม่มีเล่ม แต่มีเอกสารจากเจ้าของ หมายความว่าไง
ไปโอนรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรมั่งจ๊ะ เพื่อนๆๆ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู