หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเขียนแนะนำตัวภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ | การแปล 3/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 9
ตัวเองการแนะนำตัวเองทำให้คุณไม่แนวความคิดที่เขียน
Introducing Myself and My Family

การแนะนำตนเอง

สวัสดีคัรบ ผมชื่อเด็กชายศิวะ สุวานิช ชื่อเล่นว่า ตะกร้อ ผมเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยกำเนิด จังหวัดของผมเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 455 กิโลเมตร เป็นศูนยืรวมการคมนาคมขิงอีสาน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของภาคนี้ ขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น บึงแก่นนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งมีโครงกระดูกฟอสซิล และรอยเท้าของไดโนเสาร์

Introducing myself
Sawasdi Krap. My name’s Siva Suwanich and my nickname is Takraw. I live in Khon Kaen. Khon Kaen is a big city in the notheastern part of Thailand or ‘Isaan’. It is about 445 kilometres from Bangkok. The city of Khon Kaen is the centre of communication in the upper notheastregion. University of Khon Kaen is located here.

การแนะนำครอบครัว
ครอบครัวของผมมีทั้งหมด 3 คน คือ คุณพ่อ คุณแม่ และตัวผมเอง ครอบครัวของผมอยู่ที่ หมู่บ้านจัดสรรในตัวเมือง ในเวลาเป็นที่เรารับประทานอาหารร่วมกัน ถ้าผมมีปัญหาอะไร คุณพ่อ คุณแม่ ก็จะแนะแนวทางแก้ไขให้ ทำให้ผมมีความสุข

Introducing my family
There are three people in my family. I’m the only child. Our house is in the Housing Project in the city. After dinner my parents and I usually talk about the events that have happened. If I have a problem, I can always ask my parents for help.


--------------------------------------------------------------------------------

Going to School

สภาพทั่วๆไปของโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัยคือโรงเรียนของผม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 3700 คน ห้องเรียน 79 ห้องเรียน ครู 202 คน มีพื้นที่ 63 ไร่เศษ เป็นโรงเรียที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ การกีฬาและจัดสภาพแว้ดล้อมดีเด่น มีศูนย์กลางเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ศูนย์พันาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และศูนย์กีฬา ผมเดินทางไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง บางโอกาสทางบ้านเป็นผู้รับส่ง

My school
My school, Kaennakhonwitthayalai School, is a large school with about 3,700 students and 200 teachers. Our school is famous for its academic programmes and athletic events as well as pleasant school environment. The school has many teaching-learning centres, such as Centre for Science and Technology, English Language Centre for Physical Education Centre. I take the bus to school everyday.

สภาพการจัดการเรียนการสอน
ขณะนี้ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเพื่อนร่วมห้อง 51 คน ผมได้คัดเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้น โรงเรียนเปิดสอนวิชาต่างๆนอกเหนือจากวิชาสามัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี บัลเลต์ และสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน

Learning and teaching atmosphere
Now I’m studying at Mathayomsuksa 1 or Grade 7. There are 51 students in my class, and I’m the class leader. Besides ordinary subjects, or school offers computer subjects, music and dancing. The foreign languages taught in our school are English and French.


--------------------------------------------------------------------------------

Children's Activities

กิจกรรมในบ้าน
งนบ้านของผมคือดูแลต้นไม้ให้อาหารปลา ช่วยคุณแม่ทำอาหารล้างจาน และชาวยงานอื่นๆ เท่าที่จะทำได้ หลังจากงานประจำก็จะพักผ่อนและดูโทรทัศน์ งานอดิเรกของผมคือ เลี้ยงปลาหางนกยุง

Indoor activities
I help my mother cook wash the dishes. It’s my job to take care of our plants, flowes and fish. I keep beautiful fish in a glass bowl. I feed the fish and keep the water in the fish bowl clean. In the evening we usually watch television together.

กิจกรรมนอกบ้าน
เมื่อมีเวลาว่างผมจะไปเล่นกีฬา คือฟุตบอล หรือตามคุณพ่อ คุณแม่ ไปช่วยดูแลกาเลี้ยงผึ้งเพราะการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมของ คุณพ่อ คุณแม่ หรือไม่ก็ไปร่วมทำบุญตามประเพณี และเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

Outdoor activities
When I’m free, I enjoy sports with my friends. My favourite sport is ‘Sepak Takraw’. ‘Takraw’ is a ball made from rattan and we kick it around in circle. We can use other parts of the bodty besides feet, such as head, elbows and knees. I sometimes go to the bee farm with my father. My parents’ part time job is bee farming. On religions holidays we go to the temple to make merit or go to the festivals. Sometimes we visit interesting places in other provinces.


--------------------------------------------------------------------------------

Working

อาชีพของบุคคลในครอบครัว
คุณพ่อและคุณแม่ของผมมีอาชีพเป็นครุสอนระดับประถมศึกษาแต่อยู่คนละโรงเรียน คุณพ่อสอนวิชาพละ คุณแม่สอนวิชาสามัญทั่วไป อาชีพเสริมของคุณพ่อคุณแม่ คือ การเลี้ยงผึ้ง โดยตั้งเป็นฟาร์ม ชื่อ”ฟาร์มศิวพร” ซึ่งเป็นายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัว คุฯพ่อคุณแม่มักจะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งเสมอ

My parents’ work
My parents are elementary school teachers, but they teach at different schools. My father is a Physical Education teacher, and my mother teaches general subjects. My parents’ part-time job is bee farming. Our bee farm is called Sivaporn Farm. The money that we get from selling honey is part of our family income. My mother is frequently invited to give talks on bee farming.

อาชีพหลักของภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่
อาชีพหลักสำคัญ คือ ทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ละทอผ้าไหมซึ่งเป็นอาชีพหัตถกรรม โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย

Careers in our provinces
Many people in Khon Kaen earn their living by growing rice, sugarcane and tapioca. Some of them raise animal farm, such as pigs and cattle. Silk cottage industries are well-known here. Some villagers raise silkworms. They use mulberry leaves to feed the worms. Some people work in the weaving factories. Mudmee silk is the finest silk of Khon Kaen. There are big trading business in Khon Kaen. Agricultural products of Khon Kaen are sent to other provinces in the northern part of Thailand and Bangkok.


--------------------------------------------------------------------------------

Celebrations, Customs and Ceremonies

ช่วงเวลาพิเศษ
โอกาสพิเศษสำหรับครอบครัวของผม จะมีการพอประสังสรรค์กับญาติพี่น้องในวันสงการนต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันคล้ายวันเกิด ในวันหยุดบางครั้งคุณพ่อคุญแม่จะพาผมไปเที่ยวบึงแก่นนคร เจื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีที่ท่องเที่ยวคล้ายกับชายทะเลบางแสน และพัทยาของภาคตะวันออก

Spacial times
There are many special days to celebrate in my family. These are New Year’s Day, Songkran Day and family birthdays. On these days, we go to the temples, and have parties at home. Sometimes we go to see interesting places in the provinces. Our favourite sight seeing places are Bung Kaennakorn and Ubolrat Dam.

เทศกาล/ประเพณี
งานเทศกาลประจำจังหวัดของผม คือ เทสกาลไหม ประเพณีประจำท้องถิ่น คือ ประเพณีผูกเสี่ยว บุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ แข่งเรือ ลอยกระทงไหลเรือไฟ แห่เทียนพรรษา ผมจะไปทำบุยที่วัดใกล้บ้านเป็นประจำ สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น คือ พระธาตุขามแก่น

Special occasions in my provinces
One of the most well-known festivals in my province is the Silk Festival. Many urban people as well as villages in this festival. There are many local activities, such as singing and dancing. Also we have grand display of silk and products made from silk in hundreds of stands and shops around the area. There are many customs and ceremonies in Khon Kaen that are differrent from those in other parts of the country. Most of the local customs are based on Buddhism. On religious days I usually go to make merit at the temple near my house. The most venerable religious place is Prathat Khamkaen, where the relic of the Lord Buddha is kept.


--------------------------------------------------------------------------------

Towns and Cities

สภาพเมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่
ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคม การศึกษา การเงินและการธนาคาร ตลอดจนการค้าขายในภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากเช่น เขื่อนอุบลรัตน์ บึงแก่นนคร รอยเท้าไดโนเสาร์ที่อำเภอภูเวียงเป็นต้น

Towns and Cities
Khon Kaen is a province on the highland of the Northeast. The city of Khon Kaen grows very fast. There are wide streets, modern office buildings, banks, business offices, schools and a university. Outside the city, in the areas where irrigation canals from Ubolrat Dam can reach, people can grow eucalyptuses. Khon Kaen silk industry is well- known all over the country. There are many interesting places in Khon Kaen, such as a small lake called Bung Kaennakorn and Phuviang National Museum which exhibits skeletons, fossils and footprints of dinosaurs.


--------------------------------------------------------------------------------

Climate and Land Around Me

สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดขอนแก่นมีภูมิอากาศร้อนภายใต้อิทธิพลมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตก เป็นฤดูทำนาและทำไร่ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้มีอากาศเย็นและหนาวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศแห้งแล้ง ร้อนจัด

Climate
There are three seasons in this area: rainy, cool and hot. From May to October there are monsoons. The cool season is from October to January. During these months the weather is dry and cold. February is the beginning of the hot seasons, which lasts till April.

สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สภาพทั่วไปมีเนินสูงสลับกับที่ราบ แม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำชี และลำน้ำพอง การประกอบอาชีพของประชากรได้แก่ การทำไร่ ทำนา และทำสวน ในเขตเมืองประกอบการค้าขายและอุตสาหกรรม

The area around us
Khon Kaen is actually an area on the plateau of the Northeast. There are fertile plains along Chi River and Phong River. There is a lot of irrigation canals from Ubolrat Dam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/11/53 โพสต์โดย prasit_khorat
2 จาก 9
lk
21/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 9
มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล

อ่านต่อ : http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=313170&chapter=4#ixzz1Q5nKfla8
25/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 9
มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล

อ่านต่อ : http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=313170&chapter=4#ixzz1Q5nKfla8
25/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 9
มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล

อ่านต่อ : http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=313170&chapter=4#ixzz1Q5nKfla8
25/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 9
เป็นกระทู้ให้ความรู้เเสดงความคิดเห็นกัน แต่พวกที่มาโพสเรื่องที่ไม่เกี่ยว เพราะไร้สมองเหรอครับถึงมาทำอะ
25/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 9
มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล
12/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล

มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล
12/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 9
มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล

มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล

มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล

มีเรื่องของการถอ ดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
คุณลองคิดสิว่ามันจะสนุกสักแค่ไหน
วิธีการถอ ดร่าง
1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
2.จุด ธูปไว้หัวนอน3ดอก
3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี
4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก
5.กลั้น หายใจ10วินาที
6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ
7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป
8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย
9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99 วัน
ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยน
และนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละ
ได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ
คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้ง
ไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไป
ความเชื่อส่วนบุคคล
12/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การเขียน e-mail เป็นภาษาอังกฤษหาลูกค้าควรจะเขียนขึ้นต้นและลงท้ายยังไงคะ??
สอนเขียนบทความภาษาอังกฤษโดยใช้ Google เทคนิค ตอนที่ 2
เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะ
คำว่า"ตัวเอง"ภาษาอังกฤษเขียนไงครับ
ผมต้องการส่งที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งสินค้ามาให้ที่เมืองไทยต้องการทราบว่าต้องเขียนอย่างไรครับ ช่วยหน่อยคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู