หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สาร หมายถึงอะไร
การบ้าน 10/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
สาร  หมายถึง  สิ่งที่มีตัวตน  มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น  ดิน หิน อากาศ พืช และสัตว์  ทุกสิ่งทุกอย่างมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา  จัดเป็นสารทั้งสิ้น  สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน  แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้
10/11/55 โพสต์โดย ชิบเป๋ง
2 จาก 5
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/prachinburi/nonglak-bo/san/sec01p01.html
10/11/55 โพสต์โดย Nucleus
3 จาก 5
สารหมายถึงอะไร สารคืออะไร มาดูคำตอบที่นี่ได้เลยค่ะ
22/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
สาร  หมายถึง  สิ่งที่มีตัวตน  มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น  ดิน หิน อากาศ พืช และสัตว์  มนุษย์   ทุกสิ่งทุกอย่างมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา  สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน  แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้
6/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
สสาร ( matter ) คือสิ่งที่มีมวล  ต้องการที่อยู่  และสามารถสัมผัสได้  หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา  มีตัวตน  ต้องการที่อยู่  สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้  เช่น อากาศ  หิน  เป็นต้น  นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารที่รู้จักว่า สาร

 สาร ( substance ) คือสสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอน
6/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สารที่ละลายน้ำได้มีอะไรบ้าง
เซลล์หมายถึงอะไร
การละลายของสารมีขั้นตอนอย่างไร จงอธิบาย
ความหมายของสารอนินทรีย์
พิษวิทยาเกี่ยวข้องกับวงการเคมี หรือ ชีววิทยา อย่างไร???
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู