หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8
การสอบสวน
กฏหมาย 29/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ประกอบด้วย
               - บทที่   ๑   หลักทั่วไปว่าด้วยการสอบสวน                                                                    
               - บทที่   ๒   อำนาจการสอบสวน                                                                                      
               - บทที่  ๒/๑  การสอบสวนคดีความผิดฐานหมิ่นประมาท ในกรณีความผิด
กรรมเดียวกระทำลงในหลายท้องที่                                                      
               - บทที่   ๓   การสอบสวนคดีที่ยังไม่ได้หลักฐานพอฟ้อง                                                              
               - บทที่   ๔   การบันทึกการสอบสวน                                                                                                
               - บทที่   ๕   การถามปากคำ                                                                                                              
               - บทที่   ๖   การป้องกันพยานสำคัญในคดีอาญา                                                            
               - บทที่   ๗   การกันผู้ต้องหาเป็นพยานในบางคดี                                                            
               - บทที่   ๘   การชี้ตัวและชี้รูปผู้ต้องหา                                                                                            
               - บทที่   ๙   การทำแผนที่และถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ                                                    
               - บทที่  ๑๐   การประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนท้องที่ กับพนักงาน
สอบสวนกองสอบสวนกลาง                                                                  
               - บทที่  ๑๑    การเรียงลำดับเอกสาร การใช้หมายเลข การลงชื่อในสำนวน
การสอบสวนและการรวบรวมสำนวนการสอบสวนประกอบด้วยความเห็น
               - บทที่  ๑๒   อำนาจการทำความเห็นทางคดีของตำรวจนครบาล                                                
               - บทที่  ๑๓   การส่งคดีแก่พนักงานอัยการเฉพาะกรุงเทพมหานคร                            
               - บทที่  ๑๔   ความเกี่ยวพันระหว่างพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวน                
               - บทที่  ๑๕   การเก็บสำนวน                                                                                                            
               - บทที่  ๑๖   แบบบันทึกการสอบสวน                                                                                            
               - บทที่  ๑๗   จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
29/10/55 โพสต์โดย Bombiiz
2 จาก 2
บทที่ ๑๑
6/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สอบตํารวจปี 2555 จะประกาศรับสมัครวุฒิอะไร..ใครมีข่าวบ้่างบอกหน่อย
คดีลิขสิทธิ์ครับ
โดนตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือคดีฉ้อโกง ประวัติอยู่ที่ไหนบ้าง
ทำไม ตำรวจ ช่วยอะไรไม่ได้...?
แบบฟอร์มระเบียบการสมัครthe star8รับได้ที่ไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู