หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รากขนอ่อนกับรากอ่อนแตกต่างกันอย่างไรอ่ะ
วิทยาศาสตร์ 4/6/53 โพสต์โดย jINzzz
คำตอบ
1 จาก 3
ราก
ราก คือ อวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ ไม่มีข้อ ปล้อง ตาและใบ รากเจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดิน มีขนาดและความยาวแตกต่างกัน รากของพืชมีหลายชนิด ได้แก่
1. รากแก้ว เป็นรากที่งอกออกมาจากเมล็ด โคนของรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆ เรียวไปจนถึงปลายราก
2. รากแขนง เป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้ว จะเจริญเติบโตขนานไปกับพื้นดิน และสามารถแตกแขนงไปได้เรื่อยๆ
3. รากฝอย เป็นรากที่มีลักษณะและขนาดโตสม่ำ เสมอกัน จะงอกออกมาเป็นกระจุก
4. รากขนอ่อนหรือขนราก เป็นขนเส้นเล็กๆ จำนวนมากมายที่อยู่รอบๆ ปลายราก ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุ


รากของพืชสามารถจำแนกได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบรากแก้วและระบบรากฝอย มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบรากแก้ว หมายถึง ระบบรากที่มีรากแก้วเป็นรากหลักเจริญเติบโตได้เร็ว ขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้ว ที่ปลายรากแขนงจะมีรากขนอ่อนงอกออกมา เช่น รากผักบุ้ง รากมะม่วง เป็นต้น

รูปแสดงระบบรากแก้ว

2. ระบบรากฝอย หมายถึง ระบบรากที่มีรากฝอยเป็นจำนวนมาก ไม่มีรากใดเป็นรากหลัก มีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ แผ่กระจายออกไปโดยรอบๆ โคนต้น ที่ปลายรากฝอยจะมีรากขนอ่อนงอกออกมา เช่น รากข้าวโพด รากหญ้า รากมะพร้าว เป็นต้น

รูปแสดงระบบรากฝอย

l หน้าที่ของราก มีดังนี้
1. ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน
2. ดูดน้ำและธาตุอาหารที่ละลายน้ำจากดิน แล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆ ของพืช โดยผ่านทางลำต้นหรือกิ่ง


นอกจากนี้รากพืชอีกหลายชนิดยังทำหน้าที่พิเศษต่างๆ อีก เช่น
1. รากสะสมอาหาร เป็นรากที่ทำหน้าที่เป็นแหล่ง เก็บสะสมอาหารไว้สำหรับลำต้น เช่น รากมันแกว รากแครอท รากมันสำปะหลัง และรากหัวผักกาด เป็นต้น

รูปแสดงพืชที่มีรากสะสมอาหาร

2. รากค้ำจุน เป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้ เช่น รากโกงกาง รากข้าวโพด เป็นต้น

รูปแสดงรากค้ำจุนของโกงกาง

3. รากยึดเกาะ เป็นรากสำหรับยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่น เช่น รากพลูด่าง รากฟิโลเดนดรอน เป็นต้น

รูปแสดงรากยึดเกาะของพลูด่าง

4. รากสังเคราะห์แสง พืชบางชนิดมีสี เขียวตรงปลายของรากไว้สำหรับสร้างอาหาร โดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น รากกล้วยไม้ รากไทร เป็นต้น

รูปแสดงรากสังเคราะห์แสงของ ไทร

5. รากหายใจ เป็นรากที่มีลักษณะแหลมๆ โผล่ขึ้นมาเหนือดินและน้ำ ช่วยในการดูดอากาศ เช่น รากแสม รากลำพู เป็นต้น
4/6/53 โพสต์โดย katek
2 จาก 3
รากอ่อน   คือรากพืช (ทุกชนิดของราก) ที่กำลังงอกออกมาในระยะแรก ๆ  ตรง ๆ ตามความหมาย  เช่น
รากที่งอกออกมาจากเมล็ด(รากแก้ว)จะค่อย ๆ แทงรากอ่อนออกมาก่อนโดยปลายรากก็จะมีขนรากเส้นเล็กๆ (รากขนอ่อน)สำหรับดูดน้ำและแร่ธาตุ เมื่อรากอ่อนเจริญเติบโต(แก่)ก็จะแตกแขนงเป็นรากอ่อนซึ่งเมื่อแก่ก็เรียกว่ารากแขนง   แล้วก็แตกรากอ่อนซึ่งมีปลายรากมีขนรากครั้นรากขั้นนี้แก่ก็เรียกว่ารากฝอย.......เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตามความหมายของท่าน katek อธิบายนั่นเลย
4/6/53 โพสต์โดย คุณครูยาย
3 จาก 3
จิน...ปิดคำถามมั้งก็ได้ เห็นไม่ปิดสักคำถาม  - -
6/6/53 โพสต์โดย Abracadabra parody
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีที่ทำให้รากงอกเร็วในการปักชำน้ำ
รากที่สองของ1235คืออะไร
ผมร่วงแล้วจะงอกใหม่ป่าว
รากที่สอง ง่ายๆๆ พื้นฐาน
การหารากที่สองแบบง่ายๆ ใครรู้ช่วยทีค่ะ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู