หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การกลั่นคืออะไร
เคมี | วิทยาศาสตร์ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
การกลั่น คือ วิธีการที่ทำให้สารบริสุทธิ์โดยอาศัยหลักความแตกต่างของจุดเดือดของสาร เมื่อสารได้รับความร้อนสารที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยเป็นนั้นไอขึ้นไปก่อน เมื่อทำให้ไอน้ำได้รับความเย็นไอจะควบแน่นกลายเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง จึงแยกสารที่มีจุดเดือดต่างกันออกได้ค่ะ
21/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 2
การกลั่น เป็นวิธีในการแยกสารผสมแบบหนึ่ง โดยใช้ความร้อนเข้าไป ในสารผสมที่ไม่บริสุทธิ์ สารแต่ละตัวมันจะมีคุณสมบัติจุดเดือดต่างกัน ซึ่งเมื่อกลั่นแล้ว มันจะระเหยออกมาเป็นไอ แล้วจะเข้าไปในคอนเดนเซอร์จะมีน้ำผ่านเกิดการควบแน่นะกลับลงมาเป็นของเหลวอีกครั้ง แล้วเราก็นำสารที่เรากลั่นได้มาตรวจสอบ วิธีนี้ใช่ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
23/7/56 โพสต์โดย เดอะกิ่ง .
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
...^__^...โลกเดียวกัน...ฝันด้วยกัน....^__^...
Noble metals คืออะไร
CFC production คืออะไร
ธาตุที่ 27 คืออะไรครับมีใครรู้บาง
อสุจิคือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู