หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วุฒิธรรม 4 สิ่งที่ทุกคนต้อง....ทำให้ได้แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง
วุฒิธรรม 4  คือ คุณธรรมที่จะสร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญา 4 ประการ
1. สัปปุริสสังเสวะ คือ การเสวนากับผู้รู้ รู้จักคบหาผู้รู้ ผู้ทรงคุณความดี การเข้าหาบัณฑิต แสวงหาแหล่งภูมิปัญญา
2. สัทธัมมัสสวนะ คือ การฟังคำสอน เอาใจใส่สดับรับฟังคำบรรยาย คำแนะนำสั่งสอนแสวงหาความรู้ ทั้งจากตัวบุคคลโดยตรงและจากหนังสือแหล่งความรู้อื่นๆ
3. โยสิโสมนสิการ คือ การคิดให้แยบคาย ฟังสิ่งใดแล้วพิจารณาไตร่ตรอง แยกแยะให้ละเอียดถี่ถ้วน แสวงหาคำตอบ หาเหตุผลให้ถูกต้อง
4. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือ การปฏิบัติให้ถูกหลัก นำสิ่งที่ได้เล่าเรียน รับฟังมาแล้ว ตริตรอง พิจารณาให้ถ่องแท้ ให้ชัดจริง แล้วลงมือปฏิบัติตามที่เรียนมานั้น

สัปปุริสสังเสวะ คือ การเสวนากับผู้รู้ รู้จักคบหาผู้รู้ ผู้ทรงคุณความดี การเข้าหาบัณฑิต แสวงหาแหล่งภูมิปัญญา
อักษรศาสตร์ | ธรรมะ 12/5/53 โพสต์โดย ตะวันส่องฟ้า
คำตอบ
1 จาก 7
ขอบคุณค่ะ
12/5/53 โพสต์โดย work
2 จาก 7
ขอบคุณสำหรับ คุณธรรมน่ารู้ที่นำมาแบ่งปันค่ะ ^___^
12/5/53 โพสต์โดย fake_kie
3 จาก 7
อย่างน้อยก็ได้ทำข้อแรกแล้วเรา..55
ขอบคุณครับ..
12/5/53 โพสต์โดย october 7
4 จาก 7
เสวนาธรรมจ้า..อนุโมทนาสาธุ
12/5/53 โพสต์โดย bignok
5 จาก 7
ขอบคุณค่ะ
12/5/53 โพสต์โดย Liz Lisa
6 จาก 7
ขอบคุณมากค่ะ
12/5/53 โพสต์โดย A-LO-HA
7 จาก 7
คบคนพาล พาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล

ขอให้ทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรด้วยตนเองทุกท่านค่ะ
13/5/53 โพสต์โดย Noidiamond
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การทำสังคายนามีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสตร์อย่างไร
ผู้คนเกิดมาเพื่อสนองกิเลส ?
จิต
การที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเจริญรุ่งเรืองในประเทษไทยได้ส่งผลต่อชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อของคนอย่างไร
ข้อคิดดีๆ เพื่อ "ความรุ่งเรือง"
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู