หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
มาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา 7/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
มี 4 มาตรฐานครับ

มาตรฐานที่ 1 รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
17/11/54 โพสต์โดย Nai Surathai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอรบกวนนะคะ
"การแนะแนวศึกษาต่อ" มีประโยชน์อย่างไร ?
อยากเรียนคณะวารสารศาสตร์ พี่ๆช่วยแนะแนว แนะนำทีครับ
เรียนใกล้จบแนะแนวให้หน่อย จะทำอย่างไรกับชีวิต
ใครก็ได้ครับช่วยแนะแนวการศึกษาให้ผมที
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู