หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จดหมายเหตุคืออะไร
ประวัติศาสตร์ | วัฒนธรรม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
จดหมายเหตุ คือหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป, รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

(ที่มา พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)
28/3/51 โพสต์โดย wow
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เจดีย์สมัยสุโขทัยมี3แบบคืออะไรบ้างอ่ะ
เกิดพ.ศ.2516 ปีอะไร
นายแสงทอง แซ่กิมคือใคร
น้ำสมภพ แปลว่าอะไร
พระราชประวัติ ความหมายอะไรอ่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู