หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก อย. ให้ช่วยกันสอดส่อง
อย. ทลาย โรงงานผลิตปลากระป๋องชาวดอย หลังพบลักลอบผลิต

        อย. ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี (ปศท.) บุกตรวจสอบการลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท ทองกิ่งแก้ว
ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งมีใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่ 74-1-07040 และได้หมดอายุไปแล้วตั้งแต่วันที่
31 ธค. 2551 แต่ยังคงพบการผลิตอยู่ จึงได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ 13
รายการ พร้อมยึดและอายัดของกลางไว้  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

        นาย วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ. พิพัฒน์
ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร-  และยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้รับแจ้งจากประชาชน ซึ่งมีการสงสัยว่า บริษัท ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์ จำกัด   ได้มี
การลักลอบการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นผิดปกติ  เจ้า
หน้าที่ อย. พร้อมด้วยตำรวจ  กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี (ปศท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเลขที่ 17/1 และ17/6 ถ.เลียบคลอง    หมู่ 5 ต.แค
ราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเลขที่ 17/1 เดิมได้รับพบใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่
74-1-07040 แต่ได้หมดอายุไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธค. 2551 เนื่องจากขาดการต่ออายุใบ
อนุญาตภายในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จึงส่งผลให้   ใบอนุญาตผลิต
อาหารดังกล่าวหมดสภาพการเป็นสถานที่ผลิตอาหาร จึงไม่สามารถทำการผลิตอาหารเพื่อ
จำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารใหม่ จึงมีผลให้เลขทะเบียนตำรับอาหารทั้ง
หมดของบริษัท ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 85 รายการ สิ้นสภาพไปด้วย ดังนั้น อย. จึง
ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ฉลากส่วนใหญ่ระบุผลิตโดยบริษัท ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์ จำกัด เลขที่
17/1 ถ.เลียบคลอง หมู่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  ส่งตรวจวิเคราะห์ จำนวน
13 รายการ ดังนี้

        1. เงาะในน้ำเชื่อม ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0070  PRO 20/07/2009
EXP 20/07/2012

        2. ลำไยในน้ำเชื่อม ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0069 PRO 01/06/2009
EXP 01/06/2012

        3. ลำไยในน้ำเชื่อม ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0069 PRO 07/08/2009
EXP 07/08/2012

        4. เงาะในน้ำเชื่อม ตรา กระต่ายทอง อย.74-1-07040-1-0071 PRO 15/07/09 EXP
15/07/12

        5. ลูกตาลในน้ำเชื่อม ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0026 PRO 17/04/2009
EXP17/04/2012

        6. สัปปะรดแว่นในน้ำเชื่อม ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0030 PRO
22/07/2009 EXP 22/07/2012

        7. ลูกเงาะในน้ำเชื่อม ตรา เอ ดี อย.74-1-07040-1-0070 PRO 15/07/2009 EXP
15/07/2012

        8. ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ตรา กู๊ดดี้ อย.74-1-07040-1-0048 PRO
30/07/09 EXP 30/07/12

        9. ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ตรา ที เค อย.74-1-07040-1-0049 PRO
22/08/09 EXP
22/08/12

        10. เห็ดเป๋าฮื้อในน้ำเกลือ ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0008 PRO
16/07/2009 EXP16/07/2012

        11. เห็ดฟางในน้ำเกลือ ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0001 PRO 30/08/2009
EXP 30/08/2012

        12. เห็ดเป๋าฮื้อในน้ำเกลือ ตรา ไทย เอ ดี อย.74-1-07040-1-0008 PRO
28/07/2009 EXP 28/07/2012

        13. ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ตรา ชาวดอย อย.74-1-07040-1-0050 PRO
26/08/09 EXP 26/08/12

        เลขาธิการ อย. ฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ อย. ได้แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัดให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยขอให้งดจำหน่ายและเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว และขอให้ร้านค้าเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ลงจากชั้นขาย
โดยถือว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบันเป็นอาหารที่
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 หากผู้ใดผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มี
โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องและฉลากลวงเนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุ
นั้น มีโทษจำคุก 6 เดือนถึง  10 ปี และปรับ 5 พันถึง 1 แสนบาท ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็น
ผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าววางจำหน่าย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.        โทร. 1556 หรือ
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  วันที่  7  กันยายน 2552  แถลงข่าว 25  / ปีงบประมาณ 2552
ข้อมูล 15/9/52 โพสต์โดย SCC
คำตอบ
1 จาก 6
ขอบคุณคะ รู้แล้วจะได้ไม่ซื้อ
15/9/52 โพสต์โดย kubkib
2 จาก 6
ชาวดอย...น่ะจ้า
ไม่ใช่ สาวดอย ....อุ๊บส์ พาดพิง....
15/9/52 โพสต์โดย จาน อู๋
3 จาก 6
เห็น อย.เตือนแล้วนึกถึงพวกผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ขายกันค่ะ มันน่าจะผิดพวก พรบ.ยา รึเปล่าคะ?
15/9/52 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
4 จาก 6
ขอบคุณครับ จะได้บอกต่อๆ กันไป
15/9/52 โพสต์โดย iphonemania
5 จาก 6
อื้อ  ไม่เคยเห็นนะ  แต่ก็จะไม่ซื้อ


ขอบคุณงับ
15/9/52 โพสต์โดย キリナ 健二 イダ モト
6 จาก 6
ขอบคุณครับ
15/9/52 โพสต์โดย สติง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากรู้ว่ากราฟ exp^(-|t|) กับ exp^(|-t|) รูปมันจะออกมาเป็นแบบไหนครับ
exp card
macbook pro 13 inch i7 2012 เพียงพอไหมกับงานกราฟฟิก 3d animation
ขอ วิธี หาเงิน ใน PB ที ครับ
ผมจะชื่ออันไหนดี psp 3000 กับ psp go ช้วยตอบน่อยครับ เครื้องนึงมันแพง ผมอยากมีคนที่มีความรู้ช้วยตับสินใจ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู