หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิตินัย และพฤตินัย หมายถึงอะไร
การศึกษา | ปัญหาคาใจ | สังคม | แผนกเรียน 4/4/55 โพสต์โดย aon47
คำตอบ
1 จาก 3
นิตินัยเกี่ยวกับกฎหมาย" ซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่า “โดยพฤตินัย” (de facto) ("ในทางปฏิบัติหรือตามความเป็นจริง ที่อาจจะมิได้เป็นไปตามกฎหมายที่วางไว้")
4/4/55 โพสต์โดย Inspyration
2 จาก 3
นิตินัย - เป็นไปตามกฎหมาย  พฤตินัย - เป็นไปตามการกระทำ  เช่น ช+ญ กินอยู่ด้วยกันแต่ไม่จดทะเบียน ถือว่าเป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัย  แต่ถ้าจดทะเบียน ถือว่า เป็นโดยนิตินัย
4/4/55 โพสต์โดย KapomPeek
3 จาก 3
นิติ  คือ  กฏหมาย
พฤติ  คือ  การกระทำ
นัย  คือ  แนว ทาง   เกี่ยวกับ  แฝง

นิตินัย  หมายถึง  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย  เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
พฤตินัย  หมายถึง  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ

อ้างถึงตัวอย่างของคุณ  KapomPeek  นะครับ

การที่บุคคลชายกับหญิงจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะถือว่าบุคคลทั้งสองเป็นสามีภรรยากันแม้ทั้งสองคนจะมิได้มีเพศสัมพันธ์(เสพสังวาส,ร่วมประเวณี)  เรียกได้ว่าทั้งสองเป็นสามีภรรยากันโดยนิตินัย

หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน  หรืออยู่ด้วยกันเสมือนเป็นสามีภรรยา  แต่มิได้มีการจดทะเบียนสมรส  ก็จะเรียกว่าทั้งสองเป็นสามีภรรยากันโดยทางพฤตินัย
8/4/55 โพสต์โดย ศิริพจน์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมถึงเรียกว่า กฏหมายอาญา ?
เมื่อได้รับหมายหมายศาล คดีอาญา จะต้องทำยังไง
แรงงานหมายถึงอะไร
สัญญาระยะสั้นคืออะไร
ดำเนินการทางกฏหมายอย่างไร กับผู้ชายที่ทำผู้หญิงท้องแล้วไม่มารับผิดชอบ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู