หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีและหลักการของเกษตรอินทรีย์
ปัญหาคาใจ | แชท | เกษตรกรรม 14/3/55 โพสต์โดย lovelylove
คำตอบ
1 จาก 1
หลักการใหญ่ๆของเกษตรอินทรีย์
1) เลือกพื้นที่ที่ไม่เคยทำเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) เป็นพื้นที่ค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง
3) เป็นพื้นที่อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม
4) เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแปลงเกษตรที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
5) เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากทางหลวงสายหลัก
6) ต้องมีแหล่งน้ำที่ปลอดจากสารพิษปนเปื้อน
14/3/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีทำนา เกษตรอินทรีย์ ทำอย่างไร
น้ำใช้ อาบ ซักผ้า ที่หอพัก มีกลิ่นเหล็ก และตะกอนสนิมเกาะอยู่ที่ถัง ควรจะทำอย่างไรดีครับ
สารอินทรีย์ชนิดใดที่เป็นแหล่งให้พลังงานเริ่มต้นในกระบวนการสังเคราะห์แสง
บทความ : เซลล์อิเล็กโทรลิซิสแบคทีเรีย (Microbial Electrolysis Cell) เปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นไฮโดรเจน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู