หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดง
อยากทราบกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดง ว่าต่างจากน้ำตาลทรายขาวมั้ย
ข้อมูล | เคมีวิทยา | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ 25/2/53 โพสต์โดย ไม่รู้ทำไม
คำตอบ
1 จาก 5
กระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายดิบ
กระบวน การในการผลิตน้ำตาลทรายดิบ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. กระบวนการสกัดน้ำอ้อย (Juice Extraction) : ทำการสกัดน้ำอ้อยโดยผ่นอ้อยเข้าไปในชุดลูกหีบ (4-5 ชุด) และกากอ้อยที่ผ่นการสกัดน้ำอ้อยจากลูกหีบชุดสุดท้าย จะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ภายในเตาหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิต และน้ำตาลทราย
2. การทำความสะอาด หรือทำใสน้ำอ้อย (Juice Purification) : น้ำอ้อยที่สกัดได้ทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการทำใส เนื่องจากน้ำอ้อยมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ จึงต้องแยกเอาส่วนเหล่านี้ออกโดยผ่านวิธีทางกล เช่น ผ่านเครื่องกรองต่าง ๆ และวิธีทางเคมี เช่น โดยให้ความร้อน และผสมปูนขาว
3. การต้ม (Evaporation) : น้ำอ้อยที่ผ่านการทำใสแล้วจะถูกนำเข้าสู่ชุดหม้อต้ม (Multiple Evaporator) เพื่อระเหยเอาน้ำออก(ประมาณ 70 %) โดยน้ำอ้อยข้นที่ออกมาจากหม้อต้มลูกสุดท้าย เรียกว่า น้ำเชื่อม (Syrup)
4. การเคี่ยว (Crystallization) : น้ำเชื่อมที่ได้จากการต้มจะถูกนำเข้าหม้อเคี่ยวระบบสูญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยน้ำออกจนน้ำออกจนน้ำเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว ที่จุดนี้ผลึกน้ำตาลจะเกิดขึ้นมา โดยที่ผลึกน้ำตาล และกากน้ำตาลที่ได้จากการเคี่ยวนี้รวมเรียกว่า แมสิควิท (Messecuite)
5. การปั่นแยกผลึกน้ำตาล (Centrifugaling) : แมสิควิทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูกนำไปปั่นแยกผลึกน้ำตาลออกจากกากน้ำตาล โดยใช้เครื่องปั่น (Centrifugals) ผลึกน้ำตาลที่ได้นี้จะเป็นน้ำตาลดิบ

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลรีไฟน์
น้ำตาล ทรายดิบถูกนำไปละลายน้ำ แล้วถูกผ่านเข้า 5 ขั้นตอนการผลิต ดังนี้

  1. การปั่นละลาย (Affinated Centrifugaling) : นำน้ำตาลดิบมาผสมกับน้ำร้อน หรือน้ำเหลืองจากการปั่นละลาย (Green Molasses) น้ำตาลดิบที่ผสมนี้เรียกว่า แมกม่า (Magma) และแมกม่านี้จะถูกนำไปปั่นละลายเพื่อล้งคราบน้ำเหลือง หรือกากน้ำตาลออก
2. การทำความสะอาด และฟอกสี (Clarification) : น้ำเชื่อมที่ได้จากหม้อปั่นละลาย (Affinated Syrup) จะถูกนำไปละลายอีกครั้งเพื่อละลายผลึกน้ำตาลบางส่วนที่ยังละลายไม่หมดจากการ ปั่น และผ่านตะแกรงกรองเข้าผสมกับปูนขาว เข้าฟอกสีโดยผ่านเข้าไปในหม้อฟอก (ปัจจุบันนิยมใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวฟอก) จากนั้นจะผ่านเข้าสู่การกรองโดยหม้อกรองแบบใช้แรงดัน (Pressure Filter) เพื่อแยกตะกอนออก และน้ำเชื่อมที่ได้จะผ่านไปฟอกเป็นครั้งสุดท้ายโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange Resin) จะได้นำเชื่อมรีไฟน์ (Fine Liquor)
3. การเคี่ยว (Crystallization) : น้ำเชื่อมรีไฟน์ที่ได้จะถูกนำเข้าหม้อเคี่ยวระบบสูญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยน้ำออกจนน้ำเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว
4. การปั่นแยกผลึกน้ำตาล (Centrifugaling) : แมสิควิทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูกนำไปปั่นแยกผลึกน้ำตาลออกจากกากน้ำตาล โดยใช้เครื่องปั่น (Centrifugals) ผลึกน้ำตาลที่ได้นี้จะเป็น น้ำตาลรีไฟน์ และน้ำตาลทรายขาว
5. การอบ (Drying) : ผลึกน้ำตาลรีไฟน์ และน้ำตาลทรายขาวที่ได้จากการปั่นก็จะเข้าหม้ออบ (Dryer) เพื่อไล่ความชื้นออก แล้วบรรจุกระสอบเพื่อจำหน่าย
 
อ่ายเพิ่มเติมที่นี้นะค่ะhttp://www.wangkanai.co.th/cane4.htm ทักทายค่ะ
25/2/53 โพสต์โดย โบ้ค่ะ
2 จาก 5
เหมือนกับคำตอบ ของท่านโบ้ค่ะ  ครับ

แต่ใน ส่วนการผลิตน้ำตาลทรายแดงนั้น กากน้ำตาลบางส่วนจะถูกเติมกลับเข้าไปในน้ำตาลทรายขาวก็แค่นั้น
25/2/53 โพสต์โดย woodmemory
3 จาก 5
จะเข้าไปในโรงงานเลยไหม ผมรู้จักคนใน น้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง สุพรรณ
25/2/53 โพสต์โดย monowall
4 จาก 5
ครับผม มด แวะมาดู
25/2/53 โพสต์โดย powerewop
5 จาก 5
ต่างกันตรงขั้นตอนการเคี่ยวครับ ถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงเคี่ยวในหม้อเคี่ยวที่เป็นระบบเปิด จะได้น้ำตาลทรายเป็นผงสีแดง แต่ถ้าเคี่ยวในหม้อเคี่ยวระบบปิด (ระบบสุญญากาศ vacuum) จะได้น้ำตาลทรายเป็นก้อนผลึก ซึ่งต้องนำไปปั่นแยกผลึกแล้วฟอกสี เพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวต่อไป
5/3/53 โพสต์โดย ลูกเสือเด็ก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความแตกต่างระหว่าง น้ำตาลแดง กับน้ำตาลทราย ...!!??!
น้ำตาลทรายละลายในน้ำร้อนกับน้ำตาลทรายละลายโดยใช้เเท่งเเก้วคน อันไหนน้ำตาลทรายละลายเร็วกว่ากัน
วันนี้เรานำความรู้เรื่องน้ำตาลทรายในเครื่องดื่มมาฝากกันค่ะ ^_^
น้ำตาลทรายกับน้ำเชื่อมอะไรหวานกว่ากัน
ทรายที่ใช้กับเครื่องพ่นเป็นทรายธรรมดาหรือว่าผลิตขึ้นมา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู