หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการบริหารอุตสาหกรรมแบบ 4 M
1-5 24/9/51 โพสต์โดย chatwadee
คำตอบ
1 จาก 3
Man
Material
Machine
Method
(มั้ง)
24/9/51 โพสต์โดย ป2
2 จาก 3
(1) มนุษย์ (Man)
(2) เงิน (Money)
(3) วัสดุเครื่องใช้ (Material) และ
(4) ความสามารถในการจัดการ (Management)
24/9/51 โพสต์โดย Visut
3 จาก 3
เข้าใจว่า 4M ในที่นี้อาจจะหมายถึง 4 ปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์
อย่างที่คุณ ป2 ได้กล่าวเอาไว้แล้ว
โดยทั้ง 4 ปัจจัยมีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หากสามารถควบคุม 4M ได้แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าสามารถควบคุมคุณภาพได้ทางอ้อม
เนื่องจากผู้ผลิตต้องผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
การบริหารจัดการ 4M จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จากที่ได้กล่าวมาเมื่อ M ใด M หนึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่อย่างไร เช่น
Man มีการทำงานโดยพนักงานที่ไม่ใช่คนที่ทำประจำหรือพนักงานใหม่ เป็นต้น
Material มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใช้ซึ่งอาจจะรวมถึงวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ด้วย
Machine เมื่อเครื่องจักรหยุดเนื่องจากการเสียหรือสาเหตุแล้วเริ่มเดินเครื่องจักรใหม่อีกครั้ง
Method มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่แตกต่างจากเดิม

เนื่องจาก 4M ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้ว่าปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเกิดจาก M ใดบ้าง
แล้วจึงทำการแก้ไขปัญหาต่อไป
12/8/53 โพสต์โดย Jackkaphan
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณภาพในงานอุตสาหกรรมคืออะไร
ต่างกันไหม
ทำไมเราจึงต้องศึกษาหลักการจัดการและการบริหารในอดีต
ทำไมต้องพัฒนาอุตสาหกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เรียนเกี่ยวกับอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู