หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นโยบายสาธารณะคืออะไร
รัฐบาล | สังคม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือหมายถึง แผนงานหรือโครงการที่กำหนดขึ้นมาประกอบด้วยเป้าหมาย คุณค่า และการปฏิบัติต่างๆ
31/3/51 โพสต์โดย jkumbe14
2 จาก 5
Thomas R. Dye - "นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำ หรือไม่กระทำ"
30/12/52 โพสต์โดย z_now
3 จาก 5
นโยบายสาธารณะคือ เป็นการดำเนินกิจกรรมของภาครัฐบาล ,การตัด สินใจดำเนินการของรัฐบาล,การจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดในเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทำโดยรัฐบาลรวมทั้งข้อกำหนดและระเบียบในการควบคุมและกำกับการดำเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งมวล ตลอดจนระเบียบในการควบคุมและกำกับการดำเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคลลทั้งมวล ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ นโยบายสาธารณะยังหมายรวมถึงการเฉลิมฉลองของรัฐพิธีต่างๆ นอกจากนโยบายสาธารณะจะครอบคลุมกิจกรรมภายในประเทศทั้งหมดแล้ว ยังครอบคลุมกิจกรรมต่างประเทศทั้งหมดอีกด้วย
นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทำหรือไม่กระทำ ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส โดยสิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอของการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้กระทำหรือชุดของผู้กระทำที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าสิ่งใดทีจะต้องกระทำให้สำเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจจะกระทำหรือเสนอให้กระทำเท่านั้น
20/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
มีความสำคัญต่อประชาชนอย่างไร
3/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
นโบายสาธารณะคือเครื่องมือของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ
นโยบายสาธารณะคือเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ประเทศประกอบด้วย อาณาเขตดินแดน อำนาจอธิปไตยและประชากร
21/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นโยบายสี่ทันสมัย เป็นนโยบายของใคร และเป็นอย่างไร
เหตุผลใด ที่คุณใช้คำนึงถึง ในการเลือก ผู้สมัคร ส.ส. ครั้งนี้
เพื่อนๆกูรูคะ นายกคนใหม่มีผลกระทบ..
ทำไมรัฐบาลไม่มีนโยบายสร้างร้านสะดวกซื้อ เพื่อกำหนดราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไป เพื่อประชาชนฐานล่างบ้าง
ช่วยคิดนโยบาย สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนให้หน่อยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู